Aantal werknemers met mobiliteitsbudget verdubbeld. Dit is de populairste regio

Het aantal werknemers met een mobiliteitsbudget is in 2023 opnieuw gestegen, waarbij het aandeel verdubbelde van 0,2% in 2022 naar 0,4% in 2023. Dit betekent dat één op de 250 werknemers nu beschikt over een mobiliteitsbudget.

Het federale mobiliteitsbudget stelt werknemers in staat om hun recht op een bedrijfswagen in te ruilen voor een budget waarmee ze zelf hun mobiliteit duurzaam kunnen beheren. Momenteel geldt dit enkel voor bedienden met een bedrijfswagen, wat neerkomt op meer dan één op de 35 werknemers met een bedrijfswagen, oftewel 2,7%.

Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Gezien de nog beperkte aantallen blijft het mobiliteitsbudget een onderscheidende factor in de concurrentie om talent. Vooral Brusselse werkgevers zijn voorlopers in deze ontwikkeling, blijkt uit de analyse van SD Worx bij meer dan 36.000 werkgevers en meer dan 1,1 miljoen werknemers.

Veerle Michiels, mobiliteitsexpert bij SD Worx, benadrukt:

“Op 1 maart 2024 bestaat het mobiliteitsbudget vijf jaar. Na een bescheiden start zien we het enthousiasme geleidelijk toenemen. In 2023 hebben we opnieuw een verdubbeling gezien van het mobiliteitsbudget ten opzichte van 2022. Het is aan de werkgever om werknemers de mogelijkheid te bieden hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Voor organisaties met veel functiewagens is dit echter minder haalbaar. Werknemers die kiezen voor het mobiliteitsbudget hebben vaak geen bedrijfswagen nodig voor klantenbezoeken en kunnen duurzamere opties overwegen wanneer hun leaseperiode afloopt. Deze factoren dragen bij aan de gestage groei.”

Vooral in Brussel

Brusselse werkgevers blijven voorop lopen in het aanbieden van het mobiliteitsbudget. Hoewel Vlaamse werkgevers in absolute aantallen vaker het mobiliteitsbudget aanbieden, omarmen Brusselse werkgevers deze regeling het snelst. Meer dan één op de dertig Brusselse werkgevers heeft het inmiddels ingevoerd, tegenover 3,5% in vergelijking met 2,6% in 2022.


Lees ook:


Het beschikbare mobiliteitsbudget is ook toegenomen. Het mediane bedrag steeg in 2023 met 30% van €6.000 in 2022 naar €7.800 in 2023. Het mobiliteitsbudget moet voldoen aan absolute grenzen, die voor 2023 liggen tussen €3.000 en €16.000.

Vanaf 2024 zullen deze grenzen worden geïndexeerd. De omvang van het mobiliteitsbudget wordt bepaald door de totale kosten die de werkgever heeft verbonden aan de bedrijfswagen die wordt opgegeven.

Dit wordt vastgesteld bij de introductie van het mobiliteitsbudget en wordt in principe alleen gewijzigd bij een eventuele overstap naar een functie waarbij een andere wagencategorie is betrokken. Vanaf 2024 worden specifieke formules ingevoerd voor de bepaling van het mobiliteitsbudget.

Michiels voegt toe: “Het inruilen van de bedrijfswagen is vooral populair bij medewerkers tussen 25 en 35 jaar oud, vooral als zij de auto niet echt nodig hebben of als er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, met name in stedelijke gebieden. Natuurlijk moet de werkgever eerst deze mogelijkheid invoeren als onderdeel van het loonbeleid. Bij Brusselse werkgevers vindt het mobiliteitsbudget het snelst ingang, wat logisch is gezien het grote aantal bedienden en het alternatieve openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.”

Vooral huisvestingskosten

Audrey Stampaert, medeoprichter van Mbrella, benadrukt dat het mobiliteitsbudget steeds populairder wordt voor de financiering van leningen en huurkosten. In 2023 gebruikte 77% van de werknemers hun mobiliteitsbudget voor huisvestingskosten.

Dit komt vooral doordat werknemers meer bewust worden van de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget en niet langer automatisch een bedrijfswagen als de meest voordelige optie beschouwen.

Hoewel het mobiliteitsbudget het meest voorkomt bij kmo’s (84% van de werkgevers met een mobiliteitsbudget), hebben de grootste organisaties de grootste kans om het mobiliteitsbudget aan te bieden.

Bij organisaties met 100 tot 250 werknemers heeft één op de zestien werkgevers een mobiliteitsbudget (6,4%). In organisaties met meer dan 1.000 werknemers is dit percentage zelfs verdubbeld tot 13,2%, wat neerkomt op ongeveer een op de zeven werkgevers van die omvang. Over het algemeen geldt dat hoe groter de organisatie, hoe groter de kans is dat een werkgever een mobiliteitsbudget kan aanbieden.

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine