Privacy

Principes voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

In principe vindt de toegang tot informatie op of via de site plaats zonder dat u persoonlijke gegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres moet opgeven…

Uitzonderlijk, als de gebruiker aanvullende diensten wil verkrijgen (verzoek om informatie, reserveringen, ledenruimte, abonnement op een nieuwsbrief, …), is het mogelijk dat persoonlijke gegevens, met name contactgegevens, worden gevraagd. In dit geval wordt de gebruiker vooraf gewaarschuwd en de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat:

  • Uw persoonlijke gegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt volgens de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.
  • U het recht hebt om uw persoonlijke gegevens te raadplegen om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten erin te laten corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens wiens coördinaten u hieronder vindt.
  • De regionale overheid zich ertoe verbindt de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om misbruik door derden van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt , te voorkomen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Elk verzoek of elke vraag in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site kan ons gesteld worden op het postadres dat u op de website vindt, of per e-mail via automotivemediacentre@effectivemedia.be.

 

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot navigatie

Wanneer u toegang neemt tot de site, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

  • Het IP-adres dat aan u werd toegewezen wanneer u inlogt;
  • datum en tijdstip waarop u onze site bezoekt;
  • geraadpleegde pagina’s;
  • gebruikte navigatortype (browser);
  • platform en/of besturingssysteem dat op de PC is geïnstalleerd;
  • gebruikte zoekmachine en trefwoorden om de site te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten van verschillende delen van de site en om deze te verbeteren.

 

Gebruik van cookies

Om u gemakkelijker te laten navigeren op de site en het technisch beheer te optimaliseren, moet EFFECTIVE MEDIA af en toe gebruik maken van “cookies”.

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de Internetbrowser van uw computer. Deze “cookie” kan worden opgevraagd bij een later bezoek aan dezelfde site. De “cookie” kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die ze gemaakt heeft. De site maakt gebruik van “cookies” voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren te registreren voor bepaalde soorten informatie, zodat u niet dezelfde dingen moet intikken bij elk bezoek aan onze site.

De meeste “cookies” werken enkel voor de duur van een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie die ervoor zorgt dat u gecontacteerd zult worden via telefoon, e-mail of post. U kunt ook uw browser configureren om u op de hoogte telkens wanneer er een “cookie” wordt gemaakt of om de registratie te voorkomen.

 

Geef een reactie