Disclaimer

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site www.fleet.be is onderworpen aan de naleving van de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven. Door deze website te bezoeken, erkent u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder enig voorbehoud hebt aanvaard.

 

Kwaliteit van de informatie en service, beperking van aansprakelijkheid

EFFECTIVE MEDIA besteedt de grootste zorg aan de creatie van zijn site. Het waarborgt echter niet dat de informatie op deze site juist is. De gebruiker is er zich ook van bewust dat deze informatie kan veranderen zonder voorafgaand bericht. Als gevolg hiervan wijst EFFECTIVE MEDIA alle verantwoordelijkheid af wat betreft de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

De hyperlinks op de portaalsite die gebruikers doorverwijzen naar andere websites kunnen EFFECTIVE MEDIA niet aansprakelijk stellen voor de inhoud van deze sites. De risico’s in verband met het gebruik van deze sites rusten volledig bij de gebruiker. Hij zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan EFFECTIVE MEDIA niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of domeinnamen op zijn site.

Ondanks onze inspanningen om onderbrekingen vanwege technische problemen zo veel mogelijk te voorkomen, kan EFFECTIVE MEDIA niet aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen of andere technische problemen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de site zijn beschermd door auteursrecht of, in het geval van databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van EFFECTIVE MEDIA, of desgevallend van een derde van wie EFFECTIVE MEDIA de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders vermeld kan de tekst-of numerieke informatie op de site gratis worden gebruikt, mits vermelding van de bron en uitsluitend zonder commerciële of reclamedoeleinden. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere onderdelen van de site, zoals grafische vormgeving, beelden, geluiden of computertoepassingen, zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de directie van EFFECTIVE MEDIA (automotivemediacentre@effectivemedia.be).

 

Maken van hyperlinks naar de site

EFFECTIVE MEDIA staat toe dat er zonder voorafgaand verzoek surface links gemaakt worden (surface linking) die doorverwijzen naar de home pagina van de portaalsite of naar elke andere pagina in zijn geheel. Het gebruik van alle technieken met als doel de volledige portaalsite of een deel ervan op te nemen in een website door de precieze herkomst van de informatie te verbergen, zelfs ten dele, of dat tot verwarring kan leiden over de herkomst van informatie, zoals framing of in-lining, vereist de schriftelijke toestemming van EFFECTIVE MEDIA . Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de directie van EFFECTIVE MEDIA (automotivemediacentre@effectivemedia.be).

 

Verstrekte informatie

Stuur geen onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke of andere informatie die volgens het recht van het Grondgebied waarop deze site betrekking heeft kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Geef een reactie