De 7 sleutelcijfers van de bedrijfswagen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft onlangs een “ monitoringrapport over de vergroening van het bedrijfswagenpark ” gepubliceerd. Dit is een kans om enkele interessante kerncijfers te ontdekken over de ontwikkeling en de staat van de bedrijfswagenparken.

Bedrijfswagen: de definitie van de RSZ

Hier is hoe de RSZ het begrip “bedrijfswagen” heeft gedefinieerd, zodat de monitoring duidelijk kan worden begrepen:

“Een auto van de zaak is een auto die een werkgever ter beschikking stelt aan een werknemer, die hem ook voor privéreizen mag gebruiken. Onder privégebruik verstaan we zowel woon-werkritten als alle andere privéritten. De persoonlijke auto van zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders, evenals bedrijfsauto’s die door een werkgever uitsluitend voor beroepsdoeleinden aan een werknemer ter beschikking worden gesteld, vallen dus niet onder deze controle”.

568.187

Eind 2023 waren er 568.187 bedrijfswagens geregistreerd, waarvan “slechts” 0,17% onder de 1e pijler van het mobiliteitsbudget viel.

Het aantal bedrijfswagens is met 10,07% gestegen ten opzichte van begin 2022 (516.198 eenheden, waaronder 0,04% van de auto’s in de 1e pijler van het mobiliteitsbudget).

58.460

58.460 is het aantal werkgevers dat een auto van de zaak beschikbaar stelt aan hun werknemers. 568.187 auto’s verdeeld over 58.460 werkgevers, dat is een gemiddelde van 9,7 auto’s per bedrijf.

Begin 2022 boden 56.962 werkgevers auto’s aan hun werknemers aan, met een gemiddelde van 9,1 auto’s per wagenpark.

100

De gemiddelde CO2-uitstoot van het bedrijfswagenpark bedroeg 100 gram per kilometer per wagen aan het einde van 2023, vergeleken met 120 gram aan het begin van 2022. Dit komt neer op een vermindering van 16,67% tussen beide periodes.

De totale CO2-uitstoot van alle auto’s met een bekend emissieniveau was precies 56.629.569 gram per kilometer, een vermindering van 8,35% ten opzichte van begin 2022 (61.786.597 gram).

80.821.826

Tegen het einde van 2023 had de CO2-bijdrage (ook bekend als de solidariteitsbijdrage) een totaal van €80.821.826 gegenereerd voor de RSZ. Begin 2022 bedroeg dit totaal nog 68.744.058 euro. Tussen de twee vergeleken periodes is er een stijging van 17,57%.

De gemiddelde solidariteitsbijdrage per wagen bedroeg 142 euro eind 2023, tegenover 133 euro begin 2022 (+6,77%).

314,703 miljoen

Dankzij het voordeel alle aard (VAA) op alle bedrijfswagens kon de staat in 2023 314,703 miljoen euro innen. Dit is 14,25% meer dan in 2022, toen het 275,455 miljoen euro opbracht.

De gemiddelde VAA per bedrijfswagen was 564 euro in 2023, vergeleken met 537 euro in 2022.

12,15

Het aandeel 100% elektrische bedrijfsauto’s is in twee jaar tijd bijna vervijfvoudigd. Het is gestegen van 2,54% begin 2022 naar 12,15% eind 2023.

Het aandeel hybride auto’s is ook sterk gestegen, bijna een verdubbeling van 15,14% in 2022 naar 27,89% in 2023. Daarbij noteert de RSZ dat het hybridesegment in 2023 bestond uit 60% plug-in hybrides tegenover 40% zelfopladende hybride versies.

Terwijl ze begin 2022 nog goed waren voor 82,32% van de bedrijfswagens, is het aandeel verbrandingmotoren eind 2023 gedaald tot 59,96% (waarvan 62,64% diesel, 36,22% benzine en 1,14% andere fossiele brandstoffen).

10.391

Hoewel het concept van het mobiliteitsbudget nog niet erg wijdverspreid is, boekt het toch aanzienlijke vooruitgang. Tussen 2022 en 2023 verdubbelde het in populariteit. In 2022 gebruikten ongeveer 5.223 werknemers een mobiliteitsbudget voor een totaal van iets meer dan 31 miljoen euro (31.112.062 om precies te zijn). Eind 2023 hadden 10.391 werknemers een mobiliteitsbudget van in totaal bijna 72 miljoen euro (71.983.857 om precies te zijn).

Van deze 10.391 werknemers kozen er 9.592 niet voor een milieuvriendelijke auto van de zaak onder pijler 1, wat betekent dat slechts 7,7% van degenen die een dergelijk budget kregen, voor een auto kozen.

In totaal doen 8.434 (81,2%) een beroep op pijler 2, voor een totaal budget van bijna 51 miljoen euro, en 6.606 werknemers (63,6%) nemen het saldo van het budget contant op uit pijler 3, voor een bedrag van iets meer dan 15,5 miljoen euro. Ter herinnering, pijler 3 voorziet in een speciale bijdrage van 38,07% te betalen door de werknemer op het bedrag.

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine