Belgische Federatie voor Fleet en Mobiliteits Manager ( BFFMM )

http://www.fleet-mobility.be

Gegevens

Adres
Kesterbeekbos 24
1501 Buizingen
Website
http://www.fleet-mobility.be
E-mail
info@fleet-mobility.be
Maatschappij

Vennootschaps vorm : VZW
Actief in België sinds : 2013

Informatie

Management

Luc Pissens
Voorzitter
Tel : 0476 64 90 05
L.pissens@degroofpetercam.com

Ronny Van den Driesch
Ondervoorzitter
Tel : 0475 26 70 03
ronny.van.den.driesch@carglass.be

Patrick Houben
Penningmeester
Tel : 0496 58 01 98
patrick.houben@willemeninfra.be

Jo Berghs
Bestuurslid
Tel : 0473 76 02 94
jo@joberghsbv.be

Pieter Sanders
Secretaris
Tel : 0470 24 90 87
pieter.sanders@delaware.pro

Véronique Bruneel
Bestuurslid
Tel : 0475 69 95 63
v.bruneel@icloud.com

Activiteiten

Organisatie van workshops rond volgende thema’s:
Fiscaliteit
Duurzaamheid & milieu
Mobiliteitsproblematiek
Einde contract beheer
Regelmatige updates met info en nieuwe wetgeving mbt tot de Belgische Fleet & Mobiliteit

Organisatie Ronde tafels
Gesprekken aangaan met verschillende instanties

Missie

Wij willen als Federatie mobiliteit, fleet en duurzaamheid centraal stellen
Tesamen met andere organisaties en de regering(en), wil onze federatie meewerken om een degelijk mobiliteitsbeleid in België uit te bouwen
Bestuurders en voertuigen zijn onze zorg
De toekomst voorbereiden: EV’s, multimobiliteit mee uitbouwen, reglementering rond publieke laadstation opzetten,
Lobbying bij alle stakeholders : overheden, partners etc…

Troeven

Lid worden?
Ga naar de website http://www.fleet-mobility.be of constacteer een bestuurslid

Vind hier uw nieuwe bedrijfswagen!