Belgische Federatie voor Fleet en Mobiliteits Manager ( BFFMM )

http://www.fleet-mobility.be

Gegevens

Adres
Kesterbeekbos 24
1501 Buizingen
Website
http://www.fleet-mobility.be
E-mail
info@fleet-mobility.be
Maatschappij

Vennootschaps vorm : VZW
Actief in België sinds : 2013

Informatie

Management

Voorzitter
Luc Pissens
0476 64 90 05
L.pissens@degroofpetercam.com

Ondervoorzitter
Ronny Van den Driesch
0475 26 70 03
ronny.van.den.driesch@carglass.be

Penningmeester
Anja Huysmans
0497 03 83 99
anja.huysmans@aon.com

Bestuurslid
Jo Berghs
0473 76 02 94
jo@joberghsbv.be

Secretaris
Pieter Sanders
0470 24 90 87
pieter.sanders@delaware.pro

Bestuurslid
Véronique Bruneel
0475 69 95 63
famexc@icloud.com

Activiteiten

Organisatie van workshops rond volgende thema’s:

  • Fiscaliteit
  • Duurzaamheid & milieu
  • Mobiliteitsproblematiek
  • Einde contract beheer
  • Regelmatige updates met info en nieuwe wetgeving mbt tot de Belgische Fleet & Mobiliteit

Organisatie Ronde tafels
Gesprekken aangaan met verschillende instanties

Missie

  • Wij willen als Federatie mobiliteit, fleet en duurzaamheid centraal stellen
  • Tesamen met andere organisaties en de regering(en), wil onze federatie meewerken om een degelijk mobiliteitsbeleid in België uit te bouwen
  • Bestuurders en voertuigen zijn onze zorg
  • De toekomst voorbereiden: EV’s, multimobiliteit mee uitbouwen, reglementering rond publieke laadstation opzetten,
  • Lobbying bij alle stakeholders : overheden, partners etc…

Troeven

Lid worden? Ga naar de website http://www.fleet-mobility.be of contacteer een bestuurslid