EV Belgium VZW

https://www.ev.be

Gegevens

Adres
Rue Montoyer 24
1000 Brussel
Website
https://www.ev.be
E-mail
contact@ev.be
Maatschappij

Venootschaps vorm VZW
Actief in België sinds : 1978 – omgevormd van AVERE Belgium naar EV Belgium in 2021

Contact

Romain Denaeyer
Coördinator
romain@ev.be

Informatie

Management

Voorzitter
Jochen De Smet

Ondervoorzitter
Bart Massin

Public Affairs Manager
Freek Couttenier

Coördinator
Romain Denaeyer

Verantwoordelijke Administratie
Tara De Regge

Activiteiten

EV Belgium is de leidende federatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de markt voor zero emissie mobiliteit in België. EVB verenigt bedrijven die actief goederen of diensten leveren in dit segment, en verenigt tevens meer dan 9.000 EV rijders in een actieve community voor het verzorgen en opleiden van nieuwe EV rijders.

EV Belgium wil de uitrol van zero emissie voertuigen accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. EV Belgium zal hiervoor tools ontwikkelen, kennis opbouwen en delen. Door het aanbieden van deze tools en kennis wil EV Belgium werken aan kwalitatieve diensten en producten, zoals laad- en energieoplossingen.

Naast de EV-rijders telt EV Belgium vandaag meer dan 140 sectorleden. Zij zijn allen bedrijven die vooral actief zijn als autoconstructeur (OEM), CPO (charge point operator), MSP (mobility service provider), installatiebedrijf, consultant, leasingbedrijf, …

 

Producten en diensten

  • Voor de sectorleden, nl. bedrijven die producten en diensten leveren. U maakt deel uit van een dynamisch netwerk van bedrijven actief in de sector.
  • U ontvangt de maandelijkse newsletter met informatie over de sector en de leden. Indien nodig ontvangt u tussentijdse Newsflashes.
  • U kan deelnemen aan meerdere werkgroepen die inhoudelijk inzoomen op vragen en uitdagingen voor de sector (CPO/MSP, OEM, Data…) om zo via consensus de nodige antwoorden en oplossingen te formaliseren en voor te leggen aan de verschillende overheden.
  • Daarnaast organiseert EV Belgium verschillende ledenevents waarbij inspiratie, inhoud en netwerking centraal staan. Ook voorziet EV Belgium een aantal ‘technischere opleidingen’ rond specifieke onderwerpen.
  • Tot slot werkt EV Belgium heel hard op verschillende beleidsdossiers (zowel gewestelijk als federaal) om de best mogelijke marktwerking te realiseren voor de leden. Voor de Europese context is er een link met AVERE Europe.

COMMUNICATIE

  1. Maandelijkse nieuwsbrief : u wordt op de hoogte gehouden van het maandelijkse reilen en zeilen van de vereniging en uitrol van de E mobility markt
  2. EV Update : leden worden maandelijks op een vast moment uitgenodigd voor een intern overlegmoment waar alle nieuwigheden op vlak van wetgeving, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen toegelicht wordt.