Frank Van Gool (Renta): “Planbureau: show us the money!”

show-me-the-money-meme
Het Federaal planbureau publiceerde een studie waaruit moet blijken dat er 905 miljoen euro ‘maatschappelijke kosten’ verbonden zijn aan de bedrijfswagens in België. We citeren: Hieronder verstaan we het economisch verlies van overmatige consumptie van wagens en kilometers wat leidt tot een misallocatie van schaarse middelen, en de externe kosten op vlak van congestie en milieuvervuiling.
Concreet: uit een enquête die dateert uit 2010 (toch alweer 6 jaar geleden, van voor de fiscale hervorming rond bedrijfswagens), blijkt

  • dat bedrijfswagens gemiddeld duurder zijn dan privé-wagens: verschil 150 miljoen euro, wat men als een economische misallocatie beschouwt en dus als een maatschappelijke kost… bent nu nog mee?
  • dat bedrijfswagens ongeveer 5000 km meer doen per jaar dan privé-wagens:
    •  waardoor nog eens een economische misallocatie van 95 miljoen ontstaat (cfr. supra)
    • 628 miljoen euro aan bijkomende filekosten ontstaan
    • 31 miljoen euro aan bijkomende milieukosten ontstaan

Er ligt dus niet ergens plotseling 905 miljoen op tafel als men morgen de bedrijfswagen afschaft… het gaat over virtuele euro’s uit een theoretisch-academische benadering, ‘externe kosten’ in vaktermen. En wat met de positieve effecten van al die schandalige overconsumptie door de bedrijfswagen? Aftrekken van de 905 miljoen theoretische euro’s? Moet de maatschappij niet op zijn 2 knieën dankbaar zijn voor alle extra gegenereerde economische meerwaarde? Misschien creëert het bezit van een firmawagen an sich ook meer economische welvaart voor de gebruiker: verbeterde mobiliteit schept mogelijkheden om dingen te doen die consumenten anders niet zouden doen (uitstapjes,…).

Show us the money, beste planbureau…Van Gool

Dat een firmawagen meer km aflegt zal wel. Maar kijk eens naar de cijfers… het gaat zeggen en schrijven over minder dan 12 km per werkdag voor het pendelverkeer (dat is 6 kilometer enkele reis)… zou het kunnen dat mensen die iets verder van hun werk wonen eerder een firmawagen krijgen? Niemand gelooft toch dat een firmawagengebruiker een toertje omrijdt omdat hij een bedrijfswagen heeft?

Voor het vrijteijdsverkeer gaat het over een 2500 km per jaar extra. Is dat nu zoveel? Zit er ook niet een stuk gebruik bij waarvan niet-firmawagengebruikers meegenieten? Ik zeg maar wat, als er naar de sportclub of de jeugdbeweging moet gereden worden, zal de firmawagengebruiker al sneller voorstellen om zijn wagen te gebruiken om kinderen of medesporters mee te nemen en dus blijft er een privé-wagen stilstaan.

Tot slot nog wat over studiewerk en oorzakelijk verband, we lezen in het rapport:
Het bezit van een bedrijfswagens beïnvloedt eveneens sterk de kans dat de wagen wordt gebruikt voor het pendelverkeer, wat zich vertaalt in een groter aantal gereden kilometers op de weg. Los van het pendelverkeer leidt een bedrijfswagens ook tot meer kilometers gereden voor andere, private, motieven.
Wat is een gevolg van wat? Heeft het feit dat er veel pendelkilometers gemaakt moeten worden niet tot gevolg dat er een firmawagen wordt gegeven in plaats van omgekeerd? Kan het ook niet zijn dat andere redenen aan de basis liggen voor het aantal meerkilometers dat afgelegd wordt door een bedrijfswagengebruiker, zoals zijn maatschappelijk profiel?
Voor hetzelfde geld zou je een studie kunnen maken over de huisvesting van de bedrijfswagengebruiker, vaststellen dat deze gemiddeld in een grotere woning woont dan een niet-bedrijfswagengebruiker en dus stellen dat een bedrijfswagen leidt tot het bouwen van grotere woningen… Het is dus niet omdat een correlatie wordt vastgesteld dat er een direct oorzakelijk verband is.

Minister Peeters was er als de kippen bij om zijn stelling te onderbouwen dat er werk gemaakt moet worden van het mobiliteitsbudget. U hoeft die stelling niet te onderbouwen en er krampachtig studies en opinies bijsleuren, Mijnheer Peeters, het staat namelijk zwart op wit in het federale regeerakkoord dat het mobiliteitsbudget er komt. Maak er gewoon werk van. En het zal u verbazen, maar de leasingsector zal hier graag aan meewerken. Op één voorwaarde: geen afslachting van het statuut van de bedrijfswagen maar een geïntegreerde en evenwaardige aanpak voor alle vervoersmodi die ten dienste staan van werknemers en werkgevers.

#Auto

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine