Goca reageert verbaasd op communicatie Lydia Peeters over herkeuringen

Met verbazing neemt GOCA Vlaanderen kennis van de voorbarige communicatie van de Vlaamse Minister van Mobiliteit Lydia Peeters over de herkeuringen bij erkende garages en herstellers in het kader van een proefproject.  

De aankondiging van de Minister net voor de verkiezingen is volgens de sectorfederatie voor de autokeuring prematuur aangezien de Minister nog bij diverse instanties adviezen moet vragen en finaal zal ook de Raad van State een juridisch advies moeten geven. Pas dan kan de Vlaamse Regering volgens Goca een definitieve goedkeuring geven aan de uitvoering van dit proefproject. “Bovendien kan dit proefproject over een zeer beperkt aantal herkeuringen ten vroegste van start gaan over anderhalf jaar. Op deze manier wordt de burger opnieuw misleid wat zal zorgen voor verwarring en teleurgestelde klanten”, luidt het streng in het persbericht van de sectorfederatie.

GOCA Vlaanderen benadrukt tevens dat dit proefproject volgens hen ten gronde niets zal veranderen aan het aantal herkeuringen. De sectorfederatie heeft meermaals aangehaald dat een eenvoudige aanpassing van de bestaande keuringsregels op korte termijn tot een algemene daling van het aantal herkeuringen zal leiden en bijgevolg veel meer impact zou hebben voor de burger.

“De kernwaarden van de autokeuring, nl. objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zijn binnen dit proefproject niet gegarandeerd. Erkende garages zullen zowel een herstelling als een herkeuring kunnen uitvoeren en zullen dus rechter en partij zijn wat het risico op commerciële belangenvermenging enorm verhoogt. De controlemechanismen die naar voor geschoven worden om dit tegen te gaan zijn ruimschoots onvoldoende”, besluit het persbericht.

#Auto #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine