Het aantal bedrijfswagens blijft groeien: +106% in 15 jaar

In het eerste kwartaal van 2022 telt het wagenpark 560.941 bedrijfswagens die ter beschikking van werknemers worden gesteld. Dit aantal is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen en is in die periode meer dan verdubbeld.

13,6% van de werknemers heeft een bedrijfswagen, tegenover 7,6% in 2007. Ook het aandeel van deze wagens in het totale wagenpark is toegenomen van 4,7% in 2007 tot 8,2% in 2022.

In deze statistieken wordt enkel rekening gehouden met bedrijfswagens die aan werknemers ter beschikking worden gesteld en die voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Er wordt hierin geen rekening gehouden met bedrijfswagens van bedrijfsleiders, noch met dienstwagens die uitsluitend voor professionele doeleinden worden gebruikt.

Om het totale aantal bedrijfswagens (in ruime zin) te kennen, moeten bij deze salariswagens de bedrijfswagens van bedrijfsleiders worden geteld, die ten minste gedeeltelijk voor andere dan beroepsdoeleinden worden gebruikt en waarop de CO2-solidariteitsbijdrage niet van toepassing is. Het aantal bedrijfswagens van bedrijfsleiders is momenteel dan ook onbekend.

Zoals blijkt uit de tabel is de relatieve groei van het aantal salariswagens aanzienlijk groter dan die van het totale wagenpark en het aantal werknemers. Terwijl het aantal werknemers tussen 2007 en 2022 met 12% toenam, nam het aantal salariswagens met 106% toe, een gemiddelde jaarlijkse toename van 5%. Het aandeel werknemers met een salariswagen ging van 7,4% in 2007 naar 13,6% in 2022.

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine