Société Générale en ALD Automotive klaar om LeasePlan over te nemen voor 4,9 miljard euro

Eind oktober 2021 bevestigden Société Générale en ALD Automotive, na maanden van geruchten, dat zij in gesprek waren gegaan met LeasePlan om “een wereldleider op het gebied van mobiliteit te creëren”. De gesprekken hebben nu geleid tot een concrete overname van LeasePlan door haar Franse tegenhanger, ALD Automotive.

Société Générale kondigt de ondertekening aan door Société Générale en ALD van twee intentieverklaringen, op grond waarvan ALD Automotive 100% van LeasePlan zou verwerven in een consortium onder leiding van TDR Capital, waardoor een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van mobiliteit zou ontstaan, met een totale gecombineerde vloot van ongeveer 3,5 miljoen voertuigen:

  • De voorgestelde overname van LeasePlan voor een totaalbedrag van 4,9 miljard euro zou worden gerealiseerd door een combinatie van aandelen en contanten;
  • Société Générale zou zich ertoe verbinden de meerderheidsaandeelhouder op lange termijn van de gecombineerde entiteit (“NewALD”) te blijven met een belang van 53% bij de closing, terwijl de aandeelhouders van LeasePlan 30,75% zouden bezitten.

Het persbericht luidt als volgt: “Dit project zou een stap in de richting zijn van de creatie van een leidende wereldwijde speler op het gebied van mobiliteit met complementaire eigenschappen en synergieën. Dankzij de aanzienlijk grotere investeringskracht en gedifferentieerde knowhow zal de gecombineerde entiteit bijzonder goed gepositioneerd zijn om ten volle te profiteren van de onderliggende basistrends in de sector, zoals de verschuiving van voertuigbezit naar gebruik en naar elektrische wagenparken, alsook de groei van digitale technologieën om de aangeboden diensten aan te vullen. Dit project zou perfect aansluiten bij de bedrijfsdoelstelling van de groep Société Générale en haar ambitie om met name de economieën en haar klanten actief te ondersteunen in hun energietransitie.

Frédéric Oudéa, Chief Executive Officer van Société Générale, licht toe:

Deze voorgestelde transactie is een belangrijke stap voor ALD en voor de groep Société Générale. De voorbije 10 jaar hebben wij, dankzij een langetermijnvisie en een strikte uitvoering daarvan, ALD gepositioneerd om voordeel te halen uit het enorme groeipotentieel in de markt van de duurzame mobiliteit. In overeenstemming met de bedrijfsdoelstelling van de groep Société Générale, met name de actieve ondersteuning van de economieën en van onze klanten bij hun energietransitie, zal de gecombineerde entiteit op middellange termijn een derde pijler worden naast enerzijds de retailbanking- en verzekeringsactiviteiten en anderzijds de corporate en investmentbankingactiviteiten, waardoor het evenwicht van het bedrijfsmodel van de groep wordt versterkt. Meer in het algemeen past deze voorgestelde overname volledig in de strategie van de Groep om winstgevende en duurzame groei te realiseren en een sterke waardecreatie voor haar aandeelhouders te realiseren.

Twee industrieleiders bundelen krachten in de voorhoede van de industrietransformatie

ALD Automotive is een wereldwijde leider in mobiliteitsoplossingen die full-service leasing- en fleetmanagementdiensten aanbiedt in 43 landen met een totale vloot van 1,7 miljoen voertuigen.

LeasePlan is wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van wagenparkbeheer en mobiliteit, met een totale vloot van 1,8 miljoen voertuigen en een uitgebreid aanbod, waardoor het perfect geschikt is voor ALD om vorm te geven aan de transformatie van de sector.

De voorgestelde combinatie van de twee bedrijven zou een leidende wereldwijde speler in mobiliteit creëren met een totale vloot van 3,5 miljoen voertuigen. Deze transactie zou belangrijke voordelen bieden: een wereldwijd aanbod en dekking van alle klantencategorieën, een grotere breedte in termen van producten en diensten, en een grote en evenwichtige geografische dekking. Dit zou NewALD in staat stellen te anticiperen op toekomstige marktbehoeften en te voldoen aan de verwachtingen van klanten met toonaangevende operationele efficiëntie en geoptimaliseerde inkoop.

NewALD is ideaal gepositioneerd in een snelgroeiende markt die wordt ondersteund door sterke onderliggende megatrends en zou een unieke kans hebben om:

  • De data-gedreven digitale transformatie van de sector te leiden
  • De verschuiving naar gebruikers op alle fronten te stimuleren: B2B, B2C en zelfs B2E.
  • de overgang naar emissiearme en duurzame mobiliteit te versnellen

De grotere vuurkracht om te investeren en nieuwe mobiliteitsproducten en ondersteunende diensten te ontwikkelen, zou NewALD in staat stellen nieuwe digitale bedrijfsmodellen op te bouwen op basis van kerncompetenties in de waardeketen en geavanceerde digitale oplossingen voor alle klantencategorieën, producten en diensten.

Vlootgroei van 6% per jaar?

Door het smeden van nieuwe wereldwijde partnerschappen rond innovatieve diensten voor elektrische voertuigen zou de oprichting van NewALD de inzet van flexibele en multimodale oplossingen versnellen, zorgen voor een snelle time-to-market van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen, en de overgang naar elektrische voertuigen voor zowel bedrijven als consumenten begeleiden.

Dankzij een breed aanbod, complementaire expertise met een hoge toegevoegde waarde en het vermogen om gelijke tred te houden met belangrijke markttrends, zal de gecombineerde entiteit in een ideale positie verkeren om nieuwe groeikansen te benutten in alle klantencategorieën en te mikken op een vlootgroei van ten minste 6% per jaar na de integratie.

Het project is goedgekeurd door de Raden van Bestuur van Société Générale, ALD en LeasePlan en door de Raad van Commissarissen van LeasePlan. Het is onderworpen aan het informatie- en raadplegingsproces van de vertegenwoordigende organen van het personeel. De closing zal onderworpen zijn aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de algemene vergadering van aandeelhouders van ALD en de mededingingsautoriteiten. Verwacht wordt dat de transactie tegen eind 2022 zal zijn afgerond.

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine