Thomas Boone (MIG Motors – FLEET Employer of the Year 2023) : “Werknemers kunnen een bedrijf maken of kraken”

FLEET reikte dit jaar voor het eerst in samenwerking met Educam de FLEET Employer of the Year Award uit. Die ging naar MIG Motors, dat zes merken  – allemaal van D’Ieteren signatuur – en negen vestigingen in Oost-Vlaanderen telt. HR-manager Thomas Boone legt uit hoe ze personeelsbeleid op een innoverende manier benaderen … Thomas gaat op 15 juni in meer detail in op deze aanpak tijdens het congres Automotive Distribution of Tomorrow.

Het is geen geheim dat de automobielsector – en dan zeker de retail en service – al jaren kampt met een personeelstekort. Goed opgeleid personeel is moeilijk te vinden. Vooral technische profielen maar ook tal van administratieve en commerciële profielen geraken moeilijk ingevuld.

“Dat heeft ons aan het denken gezet”, zegt Thomas Boone, één van de sprekers op 15 juni tijdens het congres Automotive Distribution of Tomorrow in UGC Mechelen. “Ik trap er wellicht een open deur mee in, maar het blijft een feit dat de medewerkers een bedrijf maken of kraken. Dus daarom hebben we in de spiegel gekeken: hoe ziet ons personeelsbeleid er vandaag uit en hoe kan het beter? Dat is geen evidente oefening. HR wordt nog steeds gezien als een ‘zachte’ afdeling met weinig wetenschappelijke tools. De menselijke factor laat zich moeilijk in een mal stoppen. Dat is ook logisch omdat iedereen een individu is met andere talenten en behoeften.”

De doelstelling en de methode

MIG Motors koos daarom voor een andere aanpak met een duidelijk doel: investeren in het menselijk kapitaal om zo flexibel en veerkrachtig mogelijk te zijn om te kunnen inspelen op de aankomende veranderingen in het automobiel- en mobiliteitslandschap.

De methodologie om die doelstelling te bereiken laat zich samenvatten in vier pistes:

  • Aandacht en focus op het individu
  • De balans bewaken tussen harmonisatie en individuele noden
  • Professionaliteit nastreven
  • Inzetten op een aantrekkelijke werkomgeving & verloningssystemen

Performance Review Systeem: de wetenschappelijke aanpak

Meten is weten, dat is ook van toepassing op personeelsbeleid, maar dikwijls onderbelicht om niet te zeggen verwaarloosd. Daarom koos MIG Motors bewust voor een meer wetenschappelijke aanpak: het Performance Review Systeem. Maar wat houdt dat concreet in?

Thomas Boone: “We zijn in zee gegaan met The Vigor Unit, wat een spin-off is van de Universiteit Gent. Zij leverden een meta-analyse aan van bedrijfspsychologisch onderzoek. Dat is een moeilijke term voor een systeem dat evidence based input als basis heeft. Meetbare parameters dus. Op basis van deze input en  na een bevraging van ons management – hebben we met ons team zelf een systeem op maat uitgewerkt dat resulteerde in een platform met een eigen HR-Tool. Wat daar alvast geen deel van uitmaakt, is de klassieke jaarlijkse evaluatie. Er is eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs dat die resultaten oplevert. Het is meer een beoordeling van het management met weinig input van de medewerkers.”

De HR-tool die werd ontwikkeld, laat zich lezen als een menu van verschillende soorten gesprekken, in functie van doel en inhoud van dat gesprek. De manager is dus vrij om te kiezen welk soort gesprek hij/zij gebruikt. De rode draad: veel meer aandacht voor de noden en behoeften van de medewerkers en een continue opvolging. Kort op de bal spelen dus. Ook belangrijk: er is een perspectief. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de dagelijkse werking maar ook naar de opportuniteiten om door te groeien binnen het bedrijf.

Wilt u de bemoedigende resultaten van deze aanpak leren kennen? Neem deel aan het congres Automotive Distribution of Tomorrow – gewijd aan dealers – op 15 juni. Info, programma en inschrijven via deze link!

#Fleet Dealers

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine