Vanaf 2021 zijn dit de CO2-waarden voor VAA en aftrekbaarheid …

De FOD Financiën heeft de CO2-waarden die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de aftrekbaarheid en het VAA verduidelijkt. Voor CO2-bijdragen en andere regionale belastingen is op dit moment niets gespecificeerd.

In de Europese typegoedkeuringsvoorschriften wordt bepaald dat de fabrikanten:

  • tot en met 31/12/2020 voor WLTP-wagens een NEDC-waarde 2.0 moeten berekenen uit hun WLTP-waarde en
  • vanaf 1/1/2021 voor WLTP-wagens nog steeds een NEDC-waarde 2.0 mogen (optioneel) berekenen
  • voor wagens tot 50g/km CO2 blijft NEDC 2.0 verplicht tot en met 31/12/2022 volgens de EU-regelgeving

VAA en aftrekbaarheid

De FOD Financiën heeft besloten deze regels te gebruiken als basis voor de vaststelling van de CO2-waarden die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van het VAA en de aftrekbaarheid. Er zal dus rekening moeten worden gehouden met deze waarden:

  • NEDC 1.0 CO2 als het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • WLTP CO2 als het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • NEDC 2.0 CO2 OF WLTP CO2 (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC- als een WLTP-waarde heeft.  

Het gelijkvormigheidsattest van het voertuig kan worden geraadpleegd om na te gaan of een voertuig twee CO2-emissies heeft (WLTP en NEDC 2.0). Inderdaad, dit attest vermeldt voor een voertuig met twee CO2-emissies zowel een regel met de NEDC-waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot (punt 49.1) als een regel met de WLTP-waarden voor het brandstofverbruik en CO2-uitstoot(punt 49.4). De “gewogen, gecombineerde” CO2-waarde moet gebruikt worden voor oplaadbare elektrische voertuigen en de “gecombineerde” CO2-waarde voor andere motorisaties.

WAARSCHUWING: deze verordening blijft van kracht zolang er geen volledige federale regering is en er – als gevolg daarvan! – een nieuwe federale wetgeving ingesteld zou worden.

CO2-bijdrage (of solidariteitsbijdrage)

Met betrekking tot de Solidariteitsbijdrage, die ook gebaseerd is op de CO2, ligt de bevoegdheid niet bij de minister van Financiën (Alexander De Croo, Open Vld), maar bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Maggie De Block, Open Vld).

Hoewel ons nog geen beslissing ter zake werd bevestigd, kunnen we redelijkerwijze uitgaan van een afstemming van de CO2-regels van de Solidariteitsbijdrage op de hierboven vermelde standpunten.

BIV en verkeersbelasting

Wat je net hebt gelezen is een federaal rechtsgebied. De gewesten zijn verantwoordelijk voor de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting – en ook voor de ecomalus. Het zijn dus de regionale overheden die de overgang van NEDC naar WLTP voor deze belastingen zullen moeten regelen en organiseren. Tot op heden is er nog geen beslissing genomen.

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine