Voorwaardelijk groen licht voor de overname van Porsche Centre East-Flanders door D’Ieteren

Op 22 maart 2024 meldde D’Ieteren Automotive nv bij de Belgische mededingingsautoriteit de voorgenomen overname aan van het Porsche Centre East-Flanders dealerschap in Sint-Martens-Latem.

Het officiële Porsche netwerk telt momenteel negen verkooppunten in België, waarvan er zes toebehoren aan D’Ieteren. De geplande transactie zou leiden tot de overname door D’Ieteren van een zevende vestiging. D’Ieteren is ook de officiële importeur van nieuwe Porsche voertuigen en originele wisselstukken voor het Belgische grondgebied en is – in samenspraak met Porsche AG – verantwoordelijk voor de erkenningen als officiële Porsche garage.

De transactie werd onderworpen aan een diepgaand onderzoek door de Belgische mededingingsautoriteit gezien de potentiële impact ervan op de relevante markten, in het bijzonder wat betreft de lokale markten voor het onderhoud en de herstelling van Porsche voertuigen. De verticale relaties tussen D’Ieteren, in zijn hoedanigheid van officiële Porsche importeur voor België, en de downstream activiteiten van Porsche dealers werden eveneens in detail geanalyseerd.

In haar besluit hield de Mededingingsauthoriteit ook rekening met de specifieke dynamiek van het luxesegment waarin Porsche actief is.

“Ernstige twijfels

De conclusie van het onderzoek luidde dat er ernstige twijfels bestonden over de toelaatbaarheid van de voorgenomen transactie. De ernstige twijfels hadden voornamelijk betrekking op de onderhouds- en reparatiemarkten, waar de transactie tot gevolg zou hebben gehad dat de reeds grote marktaandelen op bepaalde lokale markten zouden zijn vergroot, wat de concurrentiedruk zou kunnen hebben verminderd en derhalve tot hogere prijzen en/of lagere kwaliteit zou kunnen hebben geleid. Daarnaast werden ook risico’s vastgesteld met betrekking tot mogelijke strategieën om de bevoorrading te beperken ten opzichte van de overblijvende onafhankelijke Porsche-dealers, die in hoge mate afhankelijk zijn van D’Ieteren voor de levering van reserveonderdelen en de levering van allerlei diensten aan Porsche-dealers.

Toezeggingen van D’Ieteren

Deze twijfels werden meegedeeld aan D’Ieteren, dat vervolgens toezeggingen voorstelde. Na een markttoets werden deze verbintenissen door de Autoriteit passend geacht om de vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen.

De toezeggingen omvatten een aantal corrigerende maatregelen om een daadwerkelijke concurrentiesituatie in stand te houden, zoals garanties met betrekking tot bestaande erkenningen en nieuwe Porsche-verkoop- en/of servicepunten, de tenuitvoerlegging van een beleid van “Chinese muren” met betrekking tot commercieel gevoelige informatie over Porsche tussen de import- en retaildivisies van D’Ieteren, onder toezicht van de mededingingsautoriteit, en een algemene verplichting van D’Ieteren om onafhankelijke garages niet te discrimineren.

D’Ieteren heeft zich er ook toe verbonden de Autoriteit vrijwillig in kennis te stellen van elke nieuwe overname van een van de overblijvende Porsche-dealers, zelfs indien deze overnames onder de wettelijke drempels blijven.

De duur van de toezeggingen is vastgesteld op 10 jaar. Jaarlijkse verslaglegging en een klachtenprocedure zullen de Autoriteit in staat stellen de tenuitvoerlegging en de effecten van de toezeggingen te controleren nadat de transactie is uitgevoerd.

#Fleet Dealers

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine