Weinig impact op autodelen door Covid-19

Ondanks de coronacrisis die (tijdelijk) stevig inhakte op het gebruik van deelwagens in gans België houden de meeste autodeelbedrijven goed stand. Dat blijkt uit het “Rapport autodelen 2020” gepubliceerd door Autodelen.net.

Meer nog: de meeste vormen van autodelen kenden een stijging van het aantal leden en deelwagens. Vandaag telt België ca. 150.000 leden die vnl. gesitueerd zijn in Vlaanderen en Brussel. 

In januari 2021 telde België 150.000 autodelers die samen bijna 4.000 wagens delen. Dit is een stijging van zowel het ledenbestand als het aantal deelwagens t.o.v. vorig jaar met respectievelijk 30% en 10%. Vlaanderen telt in absolute cijfers het meest aantal autodelers (ca. 82.000 goed voor een stijging van 20%), Wallonië het minst (ca. 7.000, stijging van 15%). De sterkste groei op vlak van autodelers laat zich dan weer optekenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een stijging van 40% tot bijna 60.000 autodelers.

Ook bij de verschillende segmenten in het autodeellandschap zien we alleen maar lachende gezichten. Over alle gewesten heen valt de duurzame groei van het roundtrip autodelen op. Jaarlijks stijgt het aantal klanten van deze vorm van autodelen tussen de 15% à 25%, zo ook in het Corona-jaar 2020. De roundtrip aanbieders hebben een marktaandeel van ongeveer 36%. 

Het zgn. free floating autodelen kent de sterkste groei in 2020 met een stijging van 51.000 naar 80.000 klanten (+ 30%). Free floating beschikt over een marktaandeel van 54%. 

Het particulier kostendelend autodelen heeft een marktaandeel van 10% en steeg in 2020 van ruim 12.000 leden naar bijna 15.000 leden (+20%). Dit vnl. Vlaamse fenomeen is aan een ware opmars bezig in Brussel en Wallonië waar het aantal particuliere autodelers het laatste jaar telkens verdubbelde.

Het bovenstaande goede nieuws ten spijt kende het Belgisch autodeellandschap de afgelopen jaren ook enige turbulentie. In 2019 verdwenen in één klap drie autodeelspelers (ShareNow, ZipCar en Ubeeqo). Deze internationale spelers kwamen met grote trom maar gaven er al na enkele jaren de brui aan. In 2020 kondigden ZenCar en Bolides aan niet meer te focussen op het zgn. B2C-segment (business to consumer).

Het is opvallend dat ondanks deze tegenslagen, die de groei ongetwijfeld afremden, het aantal autodelers op vijf jaar tijd maar liefst vervijfvoudigde. Bovendien is het aandeel autodelers op de totale bevolking met een rijbewijs in Vlaanderen met bijna 2% en vooral in Brussel met bijna 8% de experimenteerfase al even voorbij. Enkel in Wallonië lijkt het wat trager te gaan met slechts 0,3% autodelers.

Weinig impact door Covid-19

Ondanks het feit dat er door de Covid-19 crisis in sommige periodes tot 80% minder gebruik was, deelde de Belg ruim 710.000 keer een wagen in 2020. De deelwagen wordt gebruikt voor bijna alle soorten verplaatsingen van zeer korte (gemiddeld ¾ u en 13 km) over middellange (gemiddeld 6u en 50 km) tot lange (gemiddeld 30u en meer dan 100 km). Opvallend is dat deze verschillende verplaatsingen vaak gekoppeld zijn aan bepaalde vorm van autodelen waarbij de korte overwegend gemaakt worden door free floating deelwagens, de middellange door roundtrip deelwagens en de lange door privé deelwagens. 

Corona had/heeft tot nog toe dus enkel een, tijdelijke, negatieve impact op het gebruik van deelwagens. ‘Logisch’,  volgens Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net: ‘Doordat niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn of worden afgeraden, verplaatsen mensen zich gewoon veel minder en dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het gebruik van deelwagens. Globaal gezien is de relatieve groei echter ongeveer op het niveau van andere jaren.’ 

6.000 B2B klanten

Nog volgens Jeffrey Matthijs zijn er verschillende redenen om aan te nemen dat de groei van autodelen nog groter zal worden in de komende jaren. ‘Zo was er vorig jaar een onderzoek van Autodelen.net, Ferm en VVSG, waaruit blijkt dat 40% van de meer dan 4.000 respondenten zichzelf ziet autodelen binnen de 5 jaar’.

Ook lokale overheden zetten meer en meer in op autodelen. Ruim 40 steden en gemeenten hebben ondertussen de stap gezet naar het schrijven van een autodeelactieplan en nemen dus concrete acties om het concept te installeren en promoten op het eigen grondgebied.

Bovendien schuilt er nog heel wat potentieel in het B2B-segment. België telt vandaag 6.000 business klanten voor autodelen. In Nederland bv. zijn er al 150.000 klanten van het daar zgn. ‘zakelijk autodelen’. Ook België heeft dat potentieel maar daarvoor moet dringend werk gemaakt worden van een alternatief systeem voor de salariswagen.’

#Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine