Alleen elektrische voertuigen voor federale overheden vanaf 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter versnelt de vergroening van de dienstvoertuigen van de federale overheid. De ministerraad keurde vrijdag 10 maart haar plan goed. “Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moet ook de overheid vergroenen. Daarom zal de federale overheid vanaf juli 2024 enkel nog elektrische dienstvoertuigen kopen of leasen. Tegen 2030 zullen de meeste dienstvoertuigen van de federale administratie duurzaam zijn”, aldus De Sutter.

Dit project sluit aan bij de Europese regelgeving. “Op Europees niveau hebben we afgesproken dat België tegen 2050 klimaatneutraal is. Dat betekent dat de uitstoot van vervuilende gassen tegen dan veel lager zal zijn. Dat is nodig vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Europa heeft daarom nu al besloten dat er binnen 7 jaar alleen nog duurzame auto’s verkocht worden. Om alles geleidelijk te laten verlopen, worden de nieuwe federale dienstwagens vanaf midden 2024 duurzaam”, voegt minister De Sutter eraan toe, waarbij hij erop wijst dat het wagenpark van de federale overheid 920 voertuigen telt.

Op zoek naar een elektrische auto? Ze staan allemaal op FLEET.be! Klik hier om de EV van je dromen te zoeken/vinden!

“Dit aantal omvat bijvoorbeeld geen politie- of defensievoertuigen. Het gaat vooral om dienstvoertuigen voor specifieke opdrachten, zoals de douane of de sociale inspectie. Er zijn ook een aantal voertuigen voor personeelsleden, maar dat zijn slechts 170 voertuigen voor de 65.000 personeelsleden. Alleen de topmanagers van de administraties worden beoogd. Bij de federale overheid vormen bedrijfswagens de uitzondering op de regel. De meeste personeelsleden komen met de trein naar het werk.

“De meeste voertuigen van de federale overheid worden aangekocht en gemiddeld acht jaar gebruikt. Daarna zorgen we uiteraard voor een zo duurzaam mogelijke voortzetting. De leasewagens komen tegen 2028 als goedkopere tweedehandsauto’s op de consumentenmarkt terecht”, vervolgt ze.

Voor minister De Sutter past deze nieuwe beleidsmaatregel in een breder kader. “Om de gevolgen van de klimaatverandering een halt toe te roepen, investeert onze regering in groene maatregelen. Ik denk aan de fiscale voordelen bij de aankoop van een warmtepomp, maar vooral aan de grote hoeveelheid groene stroom die vanaf 2027 door windmolens op zee wordt geproduceerd.”

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine