Bedrijfswagen: Aanbeveling van Europese Raad inefficiënt en nefast voor koopkracht

De aanbeveling van de Europese Raad aan België om komaf te maken met de bedrijfswagenDSC_0224-optimized omwille van milieu- en mobiliteitsredenen, levert nauwelijks wat op en is eens te meer een onaanvaardbare vereenvoudiging. Hoe lang blijven we in dergelijke discours hangen, gezien de onaanvaardbare situatie op het vlak van mobiliteit in ons land? Dat is de vraag die Febiac zich stelt naar aanleiding van de verklaring van de Europese Raad.

“De Europese Raad lijkt niet te beseffen dat voertuigen behorend aan bedrijven (en dat gaat veel ruimer dan enkel de zogenoemde ‘salariswagens’, vaak zijn het onmisbare werkinstrumenten voor de bedrijfsvoering) amper 20% van het wagenpark uitmaken. Wie geen auto van het bedrijf meer zou hebben in zijn verloningspakket, zou in 85% van de gevallen trouwens nog steeds kiezen voor de auto voor het woon-werkverkeer. De potentiële nettowinst wat betreft de reductie van aantal voertuigen op onze wegen, komt zodoende niet boven de 3% uit. Dat is al iets, akkoord, maar wel erg ver van de gouden bergen die voorgespiegeld worden. Wist u trouwens dat de groei van het wagenpark de voorbije 5 jaar voor 90% toekomt aan de toename van het aantal privéwagens?

Op milieuvlak staan de zaken bovendien volledig anders! Auto’s van bedrijven zijn de jongste, schoonste en zuinigste in het hele wagenpark. En niet zo’n beetje! Wie weet hoeveel minder een auto van de nieuwtse generaties de luchtkwaliteit beïnvloedt dan een oudere auto, beseft hoe belangrijk het is de veroudering van het voertuigpark te beperken. Het aan banden leggen van firma- en leasingwagens staat hier haaks op. Niet doen dus.
bpf

Auto’s van bedrijven die ook voor privéverplaatsingen worden gebruikt, leggen meer kilometers af… Dat is het laatste argument. Waarbij wij opmerken dat een gezin inderdaad eerder de (gemiddeld jongere, schonere en veiligere) bedrijfsauto neemt dan de eigen privéwagen. Maar gereden zouden de kilometers wellicht sowieso. Potentiële reductie van het autogebruik? Nagenoeg nul!

Wat via deze aanbevelingen wél zou gerealiseerd worden, is de aantasting van de koopkracht. Samen met de – nog steeds noodzakelijke – reductie van de loonkost, is koopkrachtoptimalisatie de redenen waarom een auto voor heel wat beroepsactieven deel uitmaakt van het loonpakket. Al heeft FEBIAC er geen bezwaar tegen dat werkgever een mobiliteitsbudget kan aanwenden om diezelfde doelen te bereiken.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!