EDUCAM bestaat 25 jaar

EducamEDUCAM het kennis- en opleidingscentrum van de autosector, bestaat dit jaar een kwart eeuw en mocht in die tijd meer dan 375.000 cursisten  verwelkomen, of gemiddeld 15.000 per jaar. Vijfentwintig jaar geleden werd door de sociale partners van EDUCAM in een CAO besloten om middelen toe te wijzen aan EDUCAM voor vorming en opleiding.  Een belangrijke besluit want er was ook toen al een grote vraag naar een degelijke trai­ning en opleiding van de personeelsleden die later in de autosector en aanverwanten aan de slag zouden gaan.

Een netwerk van opleidingscentra over het land gespreid, met Lokeren en Luik als de voornaamste centra, werd gedurende die 25 jaar uitgebouwd en uitgerust met alle nodige infrastructuur om de recentste technieken aan te leren. De op maat gemaakte leermiddelen zijn voortdurend in beweging, blended learning kent momenteel een groot succes. De EDUCAM sectoren tellen 10.000 bedrijven, hoofdzakelijk KMO’s die samen bijna 94.000 werknemers te werk stellen uit de garage, koetswerk, metaalhandel en terugwinning van metalen.

De automobielsector staat al een tijdje voor grote uitdagingen gelet op de technologische evoluties.

Zo is er de overstap naar elektrische aandrijving, naar hybride aandrijftechnieken of naar aard­gas als (fossiele) brandstof, om maar er maar enkele te noemen. De techniek evolueert snel en beïnvloedt het niveau van de opleidingen. Dat elektriciteit en elektronica in alle domeinen aan belang winnen vormt een aanvullende uitdaging voor de autosector.

Ook de verandering in koopgedrag van de consument maakt een grotere service noodzakelijk. De ontwikkeling van soft skills is noodzakelijk, ook voor technische werknemers.

Om aan al deze uitdagingen een antwoord te bieden, ontwikkelde EDUCAM een strategie die anticipeert op alle evoluties, steeds in overleg met de werkgevers en werknemers.

EDUCAM omvat vandaag twee labels, Partner en Service, met ieder hun eigen producten- en servicepakket.

EDUCAM Partner maakt zich sterk voor het vakmanschap in zijn sectoren en dit op allerlei terreinen: dat er voldoende werknemers en werkgevers bijblijven en dat het een aantrekkelijke sector met toekomstmogelijkheden is en blijft voor iedereen. Hoe? Door concrete producten en praktische diensten aan te bieden, door campagnes en wervingsacties op te starten en door onderzoek te doen.

EDUCAM Partner is ook actief op het gebied van onderwijs en opleiding. Zo organiseren ze samen met verschillende partners sectorale certificering voor jongeren en werknemers. Ook ontwikkelt EDUCAM Partner sectorale beroepsprofielen, die worden ingezet in de samenwerking met de institutionele partners.

Samen met partners als werknemers- en werkgeversorganisaties zorgt EDUCAM Partner ervoor dat de sector sterk staat en blijft staan.

EDUCAM Service is er speciaal voor bedrijven in de autosector en de aanverwante sectoren. Ze worden ondersteund in de realisatie van een betere bedrijfsvoering en een hoger rendement.

Het stimuleren van kennis en kunde in de sector staat bij EDUCAM Service hoog in het vaandel. Dit doen ze o.a. door een breed aanbod van trainingen en via begeleiding. Alle trainingen en opleidingen spelen in op de actualiteit en (technische) ontwikkelingen van nu. Ook voor de onderwijs- en vormingspartners is er een opleidingsaanbod uitgewerkt op maat van de jongeren en hun lesgevers. EDUCAM Service speelt hiermee in op de behoefte van zijn klanten om, naast diverse technische opleidingen, ook management- en communicatietrainingen aan te bieden.