Gegevens

Adres
Sparrenhofstraat 8
9250 Waasmunster
Website
https://www.ecorepairscore.com
E-mail
info@ecorepairscore.com
Telefoon
0468 06 08 66
Maatschappij

Venootschaps vorm : nv
BTW : BE 0766 685 030
Actief in België sinds : 2021

Contact

Wout Van Den Abbeele
Directeur
0468 06 08 66
info@ecorepairscore.com

Informatie

Management

Guido Vonck
Zaakvoerder

Wout Van Den Abbeele
Directeur

Activiteiten

De Eco Repair Score® is een algemeen keurmerk voor milieuvriendelijke voertuigherstellingen in de hele Europese automobielsector.

Bij voertuigherstellingen wordt schade traditioneel in euro’s begroot. Met de milieu-impact van de gekozen herstelmethodes wordt vooralsnog geen rekening gehouden. Dat gaat veranderen, want met de Eco Repair Score® lanceren Expertisebureau Vonck en VITO een kwantitatieve maatstaf die beleidsmakers, herstellers, verzekeraars, leasebedrijven en auto-experts in staat stelt hun milieudoelstellingen nauwkeurig te definiëren en te realiseren.

Objectief cijfermateriaal

 Die uitsluitend financiële begroting gaat echter voorbij aan een andere belangrijke kost die niet op het conto komt van de partij die bij een schadegeval in fout is, maar op die van het leefmilieu. ‘En die is niet te onderschatten’, zegt Wout Van Den Abbeele van Expertisebureau Vonck, een van de belangrijkste spelers op de Belgische markt van voertuigexpertises. ‘De milieu-impact is sterk afhankelijk van onder meer de gekozen herstelmethodes, aanwezige materialen, producten, enzovoort. Daarnaast speelt ook de logistiek achter de herstelling een belangrijke rol. Hoe en van waar worden onderdelen aangevoerd en welke verplaatsingen, en dus transportemissies, maakt het te herstellen voertuig van en naar de herstelwerkplaats?’

De voornaamste bronnen van de milieu-impact zijn bekend, maar hoe belangrijk zijn ze en hoe sterk wegen ze door in het totaalplaatje van een voertuigherstelling? Om daar zicht op te krijgen doet de Eco Repair Score® een beroep op VITO, dat inzake de evaluatie en monitoring van de milieu-impact van producten en processen, inclusief circulaire strategieën zoals herstelling en recyclage, kan bogen op een rijke expertise, onder meer dankzij wetenschappelijk onderbouwde methodes zoals de levenscyclusanalyse. De experts van VITO goten alle relevante aspecten van een voertuigherstelling in een wetenschappelijk model dat via een berekening objectief cijfermateriaal oplevert. De output vormt een kwantitatieve maatstaf die een concrete score verbindt aan de milieu-impact van een voertuigherstelling.

Heel nuttig voor de sector

De Eco Repair Score® levert voor alle spelers in de markt van voertuigherstel nuttige informatie op en niet in het minst voor verzekeraars en leasemaatschappijen met eigen netwerken van erkende herstellers. ‘Zij kunnen bij hun quotatie van een herstelling dan behalve met kostprijs, kwaliteit en service ook rekening houden met de milieuscore’, zegt Van Den Abbeele. ‘En zo kunnen ze herstellers ertoe aanzetten om hun milieu-impact te gaan evalueren en te verlagen.’

De Eco Repair Score® zal dan ook niet alleen worden ingezet voor individuele herstellingen, maar ook voor een Eco Repair Scan van hele portefeuilles en de weergave van een Eco Repair Index voor de hele automobielsector.

Heel nuttig voor beleidsmakers

Beleidsmakers krijgen met de Eco Repair Index het nog ontbrekende instrument ter beschikking voor wat betreft de milieu-impact van voertuigherstellingen en daarmee kunnen ze vervolgens hun beleid uitstippelen om deze milieu-impact te reduceren.