FEBIAC – Belgische en Luxemburgse Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie

http://www.febiac.be

Gegevens

Adres
Woluwedal 46 bus 6
1200 Brussel
Website
http://www.febiac.be
E-mail
info@febiac.be
Telefoon
02 778 64 00
Maatschappij

Venootschaps vorm : VZW
BTW : BE 0407 693 572
Actief in België sinds : 1936
Personeel : 19

Contact

Andreas Cremer
Afgevaardigd bestuurder
02 778 64 00
andreas.cremer@febiac.be

Informatie

Management

Voorzitter
Freddy De Mulder

CEO
Andreas Cremer

Digital & Data Services Director
Pascal Cappelmans

Director Communications
Christophe Dubon

Director Research & Public Policy
Michel Martens

Director Public Affairs
Kris Gysels

Activiteiten

De Federatie
FEBIAC vzw is de auto- en tweewielerfederatie in België en het Groothertogdom Luxemburg, en heeft meer dan 100 jaar ervaring. Zij vertegenwoordigt in de eerste plaats de invoerdersbedrijven van vervoermiddelen op de weg (auto’s, vrachtvoertuigen, bussen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen). Maar ook voertuigconstructeurs zijn lid van onze federatie, net als vertegenwoordigers en exploitanten van systemen van voertuigdelen en aanbieders van mobiliteitsdiensten verenigen zich binnen FEBIAC. De werking van de federatie strekt zich uit over België en Luxemburg en behelst het internationale, Europese, federale en regionale niveau.

Autosalon
FEBIAC organiseert de Brussels Motorshows, de internationale automobiel- en tweewielersalons. Elk jaar in januari worden de Heizelpaleizen in Brussel de grootste showroom van het land. Ook voertuigdelen, mobiliteitsdiensten en oplossingen voor stedelijke en micromobiliteit krijgen aandacht tijdens onze salons. Deze salons genieten de erkenning van de OICA, de internationale automobielconstructeursvereniging, die een kalender bijhoudt van de toonaangevende salons over heel de wereld.

FEBIAC Internationaal
De industrie neemt meer en meer beslissingen op internationaal niveau. Daarom is FEBIAC actief in OICA en volgt zo de evolutie van de technische reglementering voor motorvoertuigen. De federatie volgt ook de activiteiten van de Europese verenigingen ACEA en ACEM.

De maatschappelijke rol van het wegvervoer
De federatie bekommert zich om de maatschappelijke rol van het wegvervoer. Daarom zijn milieu, mobiliteit, verkeersveiligheid en fiscaliteit belangrijke thema’s voor de federatie en onderzoekt FEBIAC hoe onze automobiel- en mobiliteitssector kan bijdragen tot een duurzame en welvarende samenleving waarvan mobiliteit een onmisbaar aspect is.

Producten en diensten

De leden van FEBIAC vzw kunnen rekenen op studies en deskundige raadgevingen van gespecialiseerde departementen of diensten:

Economische Dienst
Verzamelt alle mogelijke economische gegevens voor de leden, volgt de evolutie van de fiscaliteit (federaal, regionaal en internationaal) en ondersteunt de FEBIAC-standpunten met objectieve, economische informatie.

Mobiliteitscel
Neemt actief deel aan het mobiliteitsdebat, vertegenwoordigt de verwachtingen en noden inzake mobiliteit over de weg en stelt concrete oplossingen voor ter verbetering van de vlotte, veilige, duurzame en bereikbare mobiliteit in ons land.

Technische Dienst
Volgt de ontwikkeling van de technische wetgeving voor alle voertuigen. De technische dienst werkt samen met de constructeurs die in ons land een assemblage-activiteit hebben. Ze bespreken samen de wetgeving in voorbereiding via het kanaal van het “technisch comité”.

Juridische Dienst
Geeft advies over regionale, federale, Europese en internationale wetgeving.

Data Services
Biedt een ruime waaier aan gegevens over de voertuigen in ons land. Maakt op maat een heel gamma statistieken en analyses op basis van het bestaande wagenpark, de inschrijvingen van voertuigen, de mobiliteitsgegevens in ons land, de date over voertuiggebruik en veel meer. Deze data helpen onze leden, maar ze ondersteunen ook onze studies en analyses én zijn een belangrijke informatiebron in het publieke mobiliteitsbeleid op de verschillende beleidsniveaus.

Public Relations en Communicatie
FEBIAC is niet alleen voor de industrie een aanspreekpunt. Overheden en journalisten vragen de federatie om haar standpunten.