#FutureRepair | Herstelsector in volle transitie

Op 5 november organiseerde de redactie van het magazine FLEET voor de eerste keer het congres “Future Repair, Repair the Future”. We brachten de sector van het schadeherstel samen met verzekeraars, leasingmaatschappijen, het onderwijs en de fleet & mobility managers. Tijdens een debat gingen we op zoek naar de common ground waarop een partnership naar de toekomst versterkt kan worden. Voorafgaand brachten twee sprekers hun visie op de mobiliteit van de toekomst en op de technologische evolutie binnen de sector zelf.

Sam Sluismans, Partner bij Deloitte, opende het congres met zijn presentatie ‘The Future of Mobility’. Wat we vooral onthouden van zijn betoog: De betrouwbaarheid van de voertuigen zal verhogen en verschillende veiligheidstechnologieën zullen het aantal ongevallen drastisch doen dalen. De prognoses: 30% minder defecten tegen 2030 en autonome technologie zou tegen 2050 het aantal ongevallen met 90% doen dalen. Daar staat dan weer tegenover dat tijdens die overgangsperiode de schadefrequentie wel zal dalen, maar dat het zal gaan om grotere en duurdere schadegevallen.

Marcos Malzone , Vice President Product Management Solera, gaf dan weer een technische uiteenzetting over Artificial Intelligence (AI) en Big Data. Met 340 miljoen expertises per jaar zet Solera steeds meer in op technologie om de vaststelling en expertise bij schade sneller en efficiënter te maken. Beelden van de schade en AI-technologie om die te interpreteren, spelen daarbij een cruciale rol. Echter nog niet in die mate dat computers eindbeslissingen nemen.

Debat

Deelnemers aan het debat: Hans De Cuyper (Assuralia) – Luc Pissens (Fleet & Mobility Managers) – Miel Horsten (Renta) – Wouter Lutin (Thomas More Hogeschool) – Koen Valckenier (GoSmart Repair) – Frank Peeters (Schadenet) – Sarah Timmermans (Carglass Carrosserie)

Evolutie of revolutie?

De snelle technologische evolutie van de auto heeft onvermijdelijk gevolgen voor de sector van het schadeherstel. Maar is er sprake van een evolutie of is het een revolutie? De meningen van de panelleden lopen uit elkaar. Sommige herstellers, zoals Koen Valckenier zien het eerder als een evolutie met bijvoorbeeld een verdere toename van smart repair technieken. Anderen halen dan weer aan dat de techniciteit van herstellingen veel groter geworden. Het klassieke voorbeeld van de bumper met de sensoren die hersteld moet worden, werd aangehaald. Dat zijn niet alleen duurdere herstellingen, maar die vragen ook extra technische handelingen zoals herkalibratie.

Opleiding

En zo kom je vanzelf bij de opleiding en het aanbod van geschoolde werkkrachten.

Wouter Lutin (Thomas More Hogeschool) geeft aan dat de snelle technologische evolutie de scholen wel degelijk voor problemen stelt. Hij rekent dan ook op de goodwill van de sector om voertuigen en tools ter beschikking te stellen. Duaal leren is ook belangrijk. Maar dat blijft een dure en individuele vorm van onderwijs.

Big data en AI

Zowat alle panelleden zijn het erover eens dat het traject tussen schade en herstelling vandaag al veel efficiënter verloopt dan pakweg 10 jaar geleden. Maar toch is er nog marge voor verbetering. Hans De Cuyper (Assuralia) kijkt daarvoor in de eerste plaats naar self-learning software om de processen te versnellen. Hij benadrukt echter ook dat snelheid nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van de dienstverlening.

Miel Horsten (Renta) geeft op een zeer eenvoudige manier het standpunt van de leasingmaatschappijen weer: “Die bestuurder wil zijn auto gewoon zo snel mogelijk terug met de hoogst mogelijke kwaliteit van herstelling. Daarom ben ik blij dat we hier vandaag allemaal samen zijn om te zien welke stappen we nog kunnen zetten om dat te bewerkstelligen. Het delen van data is daarbij zeker belangrijk.”

Een nieuw mobiliteitsmodel

Spreker Sam Sluismans opende het congres met de visie van Deloitte op de mobiliteit van morgen. Alle panelleden zijn het erover eens dat deze ontwikkelingen ook op hun business een invloed zal hebben. Luc Pissens (Fleet & Mobility Managers): “De wagen blijft centraal in het mobiliteitsbeleid van veel bedrijven, maar je kan er niet omheen dat de alternatieven, zoals elektrische fietsen, écht wel in de lift zitten. Die evolutie zal zich alleen maar doorzetten.”

Sarah Timmermans (Carglass Carrosserie) ziet een markt in volle transitie: “We hebben niet alleen onze eigen uitdagingen op technologisch vlak en hoe daar op inspelen met de juiste medewerkers. Maar de markt zelf verandert ook door die nieuwe mobiliteitsvormen. We passen ons aan door daar flexibel op in te spelen. Maar we mogen nooit het einddoel uit het ook verliezen: een kwalitatieve service bieden. Want klantentevredenheid én veiligheid staat altijd voorop.

Hans De Cuyper (Assuralia) ziet voor zijn sector heel wat veranderingen, vandaag maar ook morgen: “De voorbije jaren is de schadefrequentie in de autoverzekering gestaag gedaald van 6,8% in 2011 naar 5,9% vandaag.  We verwachten dat deze trend zich verder zet door de toename van veiligheidssystemen in de voertuigen en de investeringen in de infrastructuur. Ook de toename van deelsystemen, de ontwikkeling van autonome voertuigen en de alternatieven van “Mobility as a Service” zal deze trend versterken. Deze ontwikkelingen vragen echter tijd! We spreken daarom eerder van een evolutie dan een revolutie. Verder zal artificiële intelligentie en big data ons helpen om het schaderegelingsproces nog klantvriendelijker te maken.”

Van wantrouwen naar vertrouwen

Frank Peeters (Schadenet) besluit als volgt: “Wat ik onthoud van dit debat, is dat er vroeger meer wantrouwen was tussen schadeherstellers en verzekeraars. Daarom ben ik blij dat we hier vandaag allemaal samen waren om onze samenwerking te versterken. We zijn in de eerste plaats toch partners die streven naar hetzelfde doel: een zo goed mogelijke service voor de klant. De toekomst wordt een uitdaging, maar zoals iedere transitie brengt die ook opportuniteiten. Het is aan ons om die samen te grijpen.”

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine