Hoeveel bedraagt het VAA van uw bedrijfswagen in 2024?

De kogel is eindelijk door de kerk. Het VAA voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor zal in 2024 dan toch niet de pan uitswingen. Al maanden was er gekibbel binnen Vivaldi maar uiteindelijk kwam men toch tot een akkoord door coalitiepartners PS, groen en ecolo compensatie te geven in andere dossiers.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een akkoord bereikt binnen de federale regering voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot. Die vormt een belangrijke parameter bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens. De hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark en zorgt zo voor een correcte en representatieve berekening. Zo worden mensen die nog niet konden kiezen voor een elektrische bedrijfswagen of geconfronteerd worden met productievertragingen niet nodeloos geviseerd en gaat de vergroening van het bedrijfswagenpark in sneltreinvaart verder.

Minister Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën:

“De vergroening van de bedrijfswagens heeft een heel helder doel voor ogen: tegen 2026 een verregaande omslag maken richting elektrische bedrijfswagens. De duidelijkheid overtuigde reeds duizenden werkgevers en maakt van de hervorming een groot succes. Maar we moeten ook realistisch zijn, nog niet elke werknemer kreeg, om uiteenlopende redenen, de kans om voor een elektrische bedrijfswagen te kiezen. Dan is het logisch dat we hen niet confronteren met een kunstmatige belastingverhoging. Daarom grijpen we vandaag in, zonder te raken aan de heldere doelstelling van de vergroening van het bedrijfswagenpark. ”

WLTP als breekijzer

Tot vandaag werd bij de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot die gebruikt wordt om het voordeel alle aard te berekenen, enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden van wagens. Doordat er steeds meer zuinige wagens ingeschreven worden daalt die referentie co2-uitstoot jaarlijks, en stijgt het voordeel alle aard van fossiele wagens.

Sinds 2021 hebben nieuw ingeschreven fossiele wagens echter enkel een WLTP-waarde. Cijfers van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) tonen echter aan dat sinds dit jaar het aantal wagens waarvoor een NEDC-uitstoot kan worden vastgesteld gedaald is naar 39% (incl. elektrische wagens). Elektrische wagens wegen daardoor voor 44% door in de berekening terwijl zij in realiteit maar 17% van het totaal aantal inschrijvingen uitmaken. Minister Van Peteghem oordeelde dan ook dat de vroegere berekening niet langer representatief is.

Op voorstel van Minister Van Peteghem besliste de Regering om de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot vanaf inkomstenjaar 2024 te moderniseren. Voortaan zal men rekening houden met alle wagens. Voor auto’s waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot. Op die manier komt de regering naar eigen zeggen tot een correcte, representatieve berekening van de referentie-CO2-uitstoot.

CO2-referentiewaarden en VAA

De CO2-referentiewaarden voor het VAA van voertuigen met een verbrandingsmotor in 2024 zijn dus eindelijk bekendDie zien er als volgt uit:

Minimum VAA

Dit minimumbedrag wordt ieder jaar hoger. Het stijgt van 1.540 euro in 2023 tot 1.600 euro in 2024. Dit is een stijging van bijna 4%.

Als de bedrijfswagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, zijn de eerste 490 euro van het VAA (470 in 2023) vrijgesteld van belasting met – in principe – een inhouding aan de bron op de inkomsten.

CO2: referentiewaarden

In 2023 bedroegen de CO2-referentiewaarden 82 gram voor benzinewagens (en ook voor CNG, LPG, hybrides en plug-in benzinehybrides) en 67 gram voor dieselauto’s (en plug-in dieselhybrides).

Voor 2024 nemen deze referentiewaarden sterk af: 78 gram voor benzineauto’s en 65 gram voor dieselauto’s.

Ter herinnering: de berekeningsformules

  • Diesel :
  • Benzine, full hybrid, fake hybrids, LPG en CNG:

Catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Welke catalogusprijs?

De catalogusprijs is prijs van het voertuig dat als nieuw aan een particulier wordt verkocht, inclusief opties en daadwerkelijk betaalde BTW. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, reducties of gratis opties.

Welke leeftijdscoëfficiënt?

*Iedere begonnen maand telt als een volledige maand

Voorbeelden om de impact te meten

1. Dieselwagen – Catalogusprijs: 30.000 euro (incl BTW en opties, zonder kortingen) ingeschreven in januari 2022 en een CO2-uitstoot van 99 gram. In 2023 is de leeftijdscoëfficiënt dus 1. In 2024 zal die 0,94 zijn.

Het VAA in 2023:
30.000 x [5,5 + ((99 – 67) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 2.237,14 €/jaar

Voor dezelfde dieselauto die in 2024 nieuw is aangeschaft, is het VAA:

2. Nemen we een ander voorbeeld van een benzinewagen die 30.000 euro kost (inclusief BTW en opties, exclusief kortingen) en die in januari 2023 is ingeschreven en 120 gram CO2 uitstoot. In 2023 is de leeftijdscoëfficiënt dus 1 en in 2024 zal deze 0,94 zijn.

Het VAA in 2023:
30.000 x [5,5 + ((120-91) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 2.391,43 €/jaar

Voor dezelfde benzinewagen die in 2024 nieuw is gekocht, is het VAA:

Voor elektrische auto’s verandert er niets, aangezien er bij de berekening van het VAA geen rekening wordt gehouden met de CO2-referentiewaardenc. Alleen de leeftijdscoëfficiënt verandert het bedrag van het VAA. Bovendien gaat het naar beneden.

Welke verworpen uitgaven voor de werkgever?

  • De werknemer betaalt zelf de brandstof voor zijn privé verplaatsingen:
    • Verworpen uitgaven: 17%
  • De werkgever komt tussen in de brandstof voor privé verplaatsingen:
    • Verworpen uitgaven: 40%
#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine