Jean-Marc Nollet (Ecolo): “1 tot 2 miljard recupereren via de bedrijfswagens”

Nollet

Jean-Marc Nollet, de fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer, maakte in het programma Grand Oral La Première-Le Soir, dat hij stokken in de wielen van de bedrijfwagen wil steken: “Voor we het hebben over hernieuwbare energie, moeten we het hebben over de vermindering van energieverbruik”, zei hij in de uitzending. Hij haalt daarbij de energieconferentie in Parijs aan die binnen anderhalve maand plaatsvindt. “Op die manier kan je ook de CO2-emissies terugdringen.Je hebt het fiscale luik en het luik ondersteuning aan de bedrijven.”

“En bovendien moeten we ook nadenken over ons transport. We weten dat de klimaatopwarming gelinkt is aan verwarming van onze huizen, de ondernemingen, etc. Maar we hebben het veel te weinig over de impact van onze mobiliteit op de CO2-uitstoot.”

De mobiliteitskeuze sturen

De journalist van Le Soir begaat wellicht de fout om het gesprek meteen richting bedrijfswagen te sturen, alsof het debat over mobiliteit alleen daarover gaat. Nollet heeft er het volgende over te zeggen: “De bedrijfswagen is een moeilijk dossier. Ik herinner mij het standpunt van Didier Reynders (MR) over de bedrijfswagens voor het debat over de tax shift binnen de regering van start ging. De vice-premier zei dat we een stap vooruit konden zetten in het dossier. Zowel een budgettaire als een ecologische stap. Maar wat is er gebeurd? De N-VA heeft zijn veto gesteld, het onderwerp mocht zelfs niet op de tafel komen. Maar als je fiscaal echt een bocht wil maken, moet je de dingen ook kunnen sturen en veranderen. En dat is zeker het geval voor de mobiliteitskeuze.”

“De regering van Charles Michel maakt de keuze om minder te investeren in het openbaar vervoer, in de NMBS. Meer bepaald 2,1 miljard euro minder. Samen met de besparing van 900 miljoen van de regering Di Rupo is dat 3 miljard minder op 5 jaar tijd. Bovendien krijgen de bedrijfswagens ieder jaar een voordeel dat groter is dan wat de NMBS krijgt. Dat is niet geloofwaardig.”

Herfinanciering van de sociale zekerheid … en de NMBS!

Zich nog steeds baserend op de rapporten van de OESO (zijn die wel juist?) zegt Nollet:

“Op het ogenblik is België de kampioen van de steun aan de bedrijfswagen. Zakken we naar het niveau van de tweede, namelijk Duitsland, dan kunnen we ieder jaar 1 à 2 miljard recupereren. Zo kunnen we – eens op kruissnelheid – ieder jaar 663 miljoen euro naar de NMBS doorsluizen. Bovendien kunnen we een deel van dat geld gebruiken om de sociale zekerheid te herfinancieren. En vervolgens kan je ook andere behoeften invullen, wat momenteel draagt loon dat via de bedrijfswage wordt betaald, niets bij tot de sociale zekerheid. Dat is het punt waarop ecologie en de sociale strijd elkaar vinden”

Hoe compenseren ?

De vraag van Jacque Crémers, journalist bij de RTBF is dan ook logisch: “Hoe gaat u de werknemers met die nu een bedrijfswagen hebben, compenseren.”

“Ecolo stelt voor om de werknemers die momenteel over een bedrijfswagen beschikken, een ‘pass’ te geven  waarmee ze zelf hun mobiliteit kunnen kiezen. Het is mogelijk om ze, netto, een formule te garanderen zonder dat alles richting auto gaat. Werknemers die hun wagen nodig hebben om hun job uit te oefenen, stellen we niet in vraag. We willen daar duidelijk het onderscheid maken tussen de wagen die ‘cadeau’ wordt gegeven en de wagen die echt nodig is om te werken. Maar laten we andere cadeau’s geven, die wel goed zijn voor de planeet.” Die formule, beste meneer Nollet, noemt men een mobiliteitsbudget … en dat staat in het regeerakkoord. De regering heeft nog drie jaar om het te realiseren.!

#Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine