Nog steeds ruime interesse voor bedrijfswagen bij nieuwe generaties werknemers en sollicitanten

68% van de 248 ondervraagde fleet & mobility managers bevestigen in het nieuwe Company Car report 2022 dat jonge werknemers en sollicitanten wel degelijk interesse hebben in een bedrijfswagen.  21% ziet een neutrale houding tegenover de bedrijfswagen en slechts 11% geeft aan dat er géén interesse meer voor is bij de nieuwe generaties.

Deze cijfers bieden op dit vlak alvast een duidelijk antwoord aan de sector, die ondertussen wel geconfronteerd wordt met een steeds complexere wetgeving, elektrificatie en alternatieve mobiliteit. “Een snelle evolutie in een wereld vol uitdagingen”, zo vatten FEBIAC, Renta en TRAXIO de bevindingen in het nieuwe rapport samen.

Auto blijft op nummer één, elektrificatie verloopt niet rimpelloos

De auto blijft de eerste keuze op het vlak van individuele mobiliteit, ondanks een forse daling van het aantal afgelegde kilometers ten opzichte van 2019 (-25,3%). In het kader van de “war for talent” blijft de bedrijfswagen bijzonder aantrekkelijk – ook dus voor de jongere generaties.

Met het oog op de verplichte uitstootvrije bedrijfswagens vanaf 2026 zet de sector al volop in elektrificatie. Voor Fleet managers is dat een steeds complexere oefening want ze moeten voortdurend het juiste evenwicht vinden tussen de naleving van de door het bedrijf vastgestelde budgetten, de tevredenheid van de werknemers en de noodzaak van (duurdere) elektrificatie.

Alleszins wijst het Company Car report uit dat bedrijven hun werknemers steeds meer richting elektrificatie sturen, met name door minder keuzevrijheid te bieden voor het soort “brandstof”. Gedreven door de federale autofiscaliteit investeren zij massaal in laadinfrastructuur, ondanks het feit dat de hieraan gebonden kosten als een belangrijk obstakel worden genoemd. Zo hebben bijna 3 op 4 bedrijven al laadstations in gebruik, tegenover 1 op 2 in de vorige enquête. Ook de KMO’s volgen die beweging.

Verder heeft 56% van de bedrijven al geïnvesteerd in een laadpaal bij de werknemers thuis (een forse stijging ten opzichte van de 33% in 2020-2021 en slechts 14% in 2019).

Dubbele strategie van alternatieve mobiliteit en elektrificatie

In 2022 komt een zeer duidelijk tweedelige strategie over de mobiliteit van werknemers tot uiting in de resultaten van het rapport, met name door de hervorming van het wettelijk kader van het mobiliteitsbudget. Naast de elektrificatie groeit immers steeds meer de bereidheid om naast de auto ook andere vervoerwijzen ter beschikking te stellen van werknemers: 30% van de bedrijven biedt vandaag al onder een of andere vorm een mobiliteitsbudget aan en 37% geeft aan het in de toekomst te willen invoeren. Niet verrassend is dat de fiets als eerste alternatief of aanvulling voor de auto naar voor komt, op de voet gevolgd door maatregelen die thuiswerk bevorderen; op de derde plaats komt het openbaar vervoer.

U kunt de volledige enquête raadplegen op: https://mobia.be/company-car-report-2022/

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine