Oprichting van een nieuwe sectie #WeAreMobility binnen FEBIAC

FEBIAC heeft vandaag woensdag 20 juni, haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Een evenement waarbij de toekomst van de mobiliteit een centrale plaats kreeg en waarbij werd aangekondigd dat binnen de federatie een nieuwe sectie #WeAreMobility wordt opgericht.

De wereld van de mobiliteit is in volle verandering. De komende jaren zullen vijf grote transformaties onze manier van verplaatsen grondig beïnvloeden: doorgedreven vergroening, toenemende automatisering van het rijden, digitalisering, multimodaliteit en tenslotte de combinatie van bezit en gebruik van mobiliteitsoplossingen.

De leden van FEBIAC geloven dat deze transities de mobiliteit van morgen duurzamer, veiliger en efficiënter kan maken. FEBIAC wil deze transitie ondersteunen en een plaats te geven binnen de structuren van de federatie.

Daarom hebben de leden van FEBIAC bij deze jaarlijkse Algemene Vergadering besloten om een nieuwe, aparte sectie op te richten voor “nieuwe mobiliteit”, genaamd “#WeAreMobility.

Deze nieuwe sectie zal de mobiliteitsoperatoren samenbrengen die activiteiten en een uitgesproken belang hebben in de nieuwe mobiliteit, zoals deelsystemen voor vierwielers of tweewielers, software-toepassingen voor private gebruikers en ondernemingen voor het beheren en faciliteren van multimodaliteit, en innovatieve last-mile oplossingen voor het vervoer en levering van vracht.

Het doel van deze sectie zal zijn om standpunten te ontwikkelen van gemeenschappelijk belang voor de leden van FEBIAC inzake dossiers die verband houden met multimodaliteit en de deeleconomie, en deze vervolgens namens de federatie uit te dragen en te verdedigen in
het maatschappelijk debat.

De #WeAreMobility-sectie is aanvullend en evenwaardig aan de bestaande secties binnen de federatie, met een vertegenwoordiging in het Directiecomité en de Raad van Bestuur van FEBIAC. De nieuwe sectie staat open voor bestaande leden van de federatie en kandidaatleden,
behoudens zij het principe van multimodaliteit en inclusiviteit van alle mobiliteitsmiddelen onderschrijven.

Philippe Dehennin, Voorzitter van FEBIAC, reageert enthousiast en overtuigd op deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de automobiel- en tweewielerfederatie: “Niemand anders dan de automobielindustrie zelf, beseft de kracht en de snelheid waarmee de mobiliteit aan het veranderen is. Ten bewijze daarvan: geen enkele andere industriële sector investeert zoveel in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe concepten. Als federatie is het onze rol om deze transitie naar een duurzame mobiliteit te begeleiden. Sommige veranderingen zullen revolutionair zijn. Met de oprichting van een nieuwe sectie #WeAreMobility geven wij ons alle kansen om de katalysator te zijn in deze transitie die onze mobiliteit zal verbeteren en waar iedereen wel zal bij varen.”

#Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending