Proefproject kilometerheffing: FEBIAC verwacht ruimere en meer structurele aanpak

 

F95 fiscaliteit - foto 2Zoals bekend is FEBIAC voorstander van een slimme kilometerheffing. Nu het veelbesproken proefproject rond rekeningrijden erop zit, communiceert de federatie opnieuw haar mening over het dossier en dat leest dan als volgt:

“Het veelbesproken proefproject rond rekeningrijden zit erop. En hoewel de officiële resultaten nog even op zich laten wachten, toch sijpelen hier en daar al wat eerste reacties van de deelnemers door. Die doen uitschijnen dat het sturen van het verplaatsingsgedrag niet zo evident is. Dat kan wijzen op twee zaken: ten eerste de onmisbaarheid – vaak reëel, soms vermeend – van de auto als leef- en werkinstrument en ten tweede onze haast natuurlijke reflex om de oplossing van een vraagstuk eerder bij een ander dan bij onszelf te leggen. Daar dient rekening mee te worden gehouden, maar het is voor ons zeker geen voldoende reden om de test als negatief te evalueren en opnieuw in een impasse te belanden.

Zo goed als zeker was de proefopstelling te kleinschalig om gedragsverandering te kunnen meten en de testperiode te kort. Bovendien werd het project al voor aanvang ondergraven door de populaire (en populistische) online enquête die de burger een onbetaalbare mobiliteit voorspiegelde. FEBIAC is in dit verband erg ontgoocheld dat dit voor onze politici blijkbaar voldoende aanleiding was om  de rijpende plannen voor een vernieuwde autofiscaliteit in de koelkast te stoppen. Alleszins maken de eerste reacties van de deelnemers een ding duidelijk: burgers en bedrijven moeten mobiel zijn én mobiel blijven. Dat maakt de transitie naar een oplossingsgericht mobiliteitsbeleid tot een proces dat overtuigingskracht en uithoudingsvermogen vergt. FEBIAC blijft ervan overtuigd dat het nodige draagvlak uiteindelijk gevonden kan worden via een doordacht systeem van rekeningrijden.

Want rekeningrijden is, mits het geen extra belasting is maar de vervanging van de huidige autofiscaliteit, de eerlijkheid en evidentie zelve. De gebruiker betaalt, net zoals we dat voor andere diensten en producten doen. Wie rationeel en zuinig is, bespaart. Wie meer consumeert, draagt meer bij. Rekeningrijden mag geen andere ambities hebben dan van elke weggebruiker een kleine individuele gedragsverandering te bekomen die samen een groot collectief resultaat oplevert van minder files, minder milieuvervuiling en minder maatschappelijke kost. Dat is een faire deal.

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat een intelligente, nieuwe autofiscaliteit de onmisbare basis is voor een duurzame en betere mobiliteit. Een belasting in functie van het mobiliteitsgebruik is een onmisbare schakel in een hele reeks van maatregelen. De basisprincipes van een slimme en duurzame mobiliteitsfiscaliteit en dito maatregelenpakket heeft FEBIAC verzameld  in dit dossier:   http://www.febiac.be/public/content.aspx?FID=687

FEBIAC dringt er dan ook sterk op aan dat een slim, sociaal aanvaardbaar en toekomstgericht mobiliteitsbeleid door alle partijen als prioritair wordt beschouwd. Wij zijn er van overtuigd dat wij op die manier wél de grondslag kunnen leggen van een interessant, voordelig en gerechtvaardigd mobiliteitsbeleid van morgen.”

FEBIAC vat zijn standpunten nog eens kort samen in deze tabel:

 

Een slimme   kilometerheffing: 

–           Kost de gemiddelde   verbruiker niet meer dan vandaag, en is sociaal gecorrigeerd

–           Beloont wie een inspanning   levert om minder of schoner te rijden

–           Doet de CO2-uitstoot   dalen met 9% of 1,4 miljoen ton per jaar

–           Maakt de files elke dag 28   km korter; dat is volle drie dagen file minder per jaar

–           Bespaart jaarlijks 12% of   €700.000.000 aan maatschappelijke kosten

 

 

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!