Renta hekelt heksenjacht en vraagt objectief debat

Frank Van Gool

Bij Renta, De Belgische Federatie van Voertuigenverhuurders, zijn ze bij monde van Algemeen Directeur Frank Van Gool duidelijk niet opgezet met de petitie tegen bedrijfswagens. Renta vraagt dan ook een objectief debat en geen lastercampagne die allesbehalve op objectieve cijfers gebaseerd is. We geven u integraal het persbericht mee dat deze morgen hierover werd verstuurd.

Bedrijfswagens: mag het wat genuanceerder?  

Alweer een tijdje geleden dat we de kranten opensloegen en nog eens geconfronteerd werden met een slecht onderbouwde veeg uit de pan voor de bedrijfswagens. Het begon met een opiniestuk van Dave Sinardet in de Tijd afgelopen week, doorspekt van halve waarheden en veronderstellingen. Het duurde niet lang of enkele andere media sprongen mee op de kar. De Bond Beter Leefmilieu rook bloed en begon een petitie. Zonder veel scrupules spanden ze meteen ook Kom op Tegen Kanker voor de kar. Met welke  boodschap in feite: van een bedrijfswagen krijg je kanker? What’s next in deze wansmakelijke aanpak: een campagne samen met een hulpgroep voor verkeersslachtoffers? Graag een objectief debat, met juiste gegevens en eerlijke uitganspunten.

 Fiscaal “gunstregime” & economisch belang

De cijfers fluiten ons een eerste keer rond de oren; 4 miljard van Sinardet wordt vandaag plots 2 miljard volgens de BBL. Waar komen die cijfers vandaan?  Met graagte verwijst men dan naar rapporten van de OESO of andere buitenlandse organisaties die het allemaal wel eens van heel ver maar toch heel precies hebben berekend. Was dat voor of na de herberekening van het Voordeel Alle Aard, de sociale solidariteitsbijdragen en andere BTW-aftrekbeperkingen? Rekening gehouden met alle positieve en negatieve effecten? Niemand die het weet, het doel heiligt de middelen, niet alleen voor de groene lobby, ook voor de academicus blijkbaar.

Vreemd ook dat enkel de firmawagens als fiscaal geschenk worden beschouwd: waarom de maaltijdcheque , het gratis woon-werk verkeer met openbaar vervoer, de eco-cheque, de hospitalisatieverzekering of het pensioenplan niet eens herbekijken? Genieten de criticasters van de bedrijfswagen laatstgenoemde voordelen toevallig zelf? De maaltijdcheque staat dan misschien niet in de file, hij is fiscaal of sociaal even discutabel als eender welk ander extra-legaal voordeel tussen genieters en niet-genieters.

Trouwens, de bedrijfswagen beschouwen als zuivere looncomponent is erg kort door de bocht: wat met commerciëel vertegenwoordigers, bouwvakkers en techniekers die zich voor hun werkgever moeten verplaatsen? En wat met de zelfstandigen en vrije beroepen? Het aandeel wagens dat louter als looncompensatie kan aanzien worden vormt slechts een kwart van alle bedrijfswagens, nl 275.000 op 1,1 miljoen. En die ‘bedrijfswagens’ maken op hun beurt slechts 20% uit van het totale personenvoertuigenpark, nl 5,4 miljoen.

Terloops, bedrijfswagens worden per definitie uitsluitend gebruikt door professioneel actieven, mensen dus die belastingen (bvb voor financiering onderwijs) en sociale zekerheid betalen.

Volgens cijfers van Febiac is de gemiddelde privé-wagen dubbel zou oud als een bedrijfswagen.  De particulier rijdt dus langer met zijn voertuig en koopt eerder tweedehands. Als de firmawagen verdwijnt, zal het milieu en vooral de economie er zeer slecht bij varen. De helft van alle nieuw verkochte voertuigen in België zijn bedrijfswagens. Bij het particuliere wagenpark valt 80% onder Euronorm 4, bij het bedrijfswagenpark reeds 95% onder Euronorm 5. De gemiddelde CO2 uitstoot van alle nieuw ingeschreven (2014) bedrijfswagens bedraagt nog slechts 114g/km.

Een zeer groot deel van deze verkopen zou dus wegvallen. Menig keukentafel zal bovendien jaarlijks per einde juni gevuld liggen met onderhoudsfacturen en benzinebonnetjes om een reële kostenaftrek te verantwoorden in de personenbelasting. Is daar rekening mee gehouden in de vermeende 2 of 4 miljard euro opbrengsten?

Is er enig terugverdieneffect in rekening gebracht van het feit dat al die vermaledijde bedrijfswagens prima onderhouden zijn, bandenwissels op tijd krijgen, correct verzekerd zijn, hersteld worden als ze schade oplopen?

Milieu- en fileproblematiek

Graag ontvangen we van dhr. De Borger, naar wie dhr. Sinardet verwijst, de studie die aantoont dat de helft van de wagens in de ochtendfiles rond Brussel bedrijfswagens zijn of compensatiewagens voor loon. Officiële statistieken (DIV) geven aan dat slechts 20% van het wagenpark in België is ingeschreven op een handelaar of bedrijf. Uiteraard rijden deze voertuigen per definitie wel bij de beroepsactieve bevolking, maar 50% in de file, waar komt dat vandaan? Dit terwijl maar één op vijf een bedrijfswagen is ? De Company Car Survey 2012 (KPMG, Renta, Febiac) toont aan dat 80% van de pendelaars die vandaag over een bedrijfswagen beschikt, aangeeft met een eigen auto, eventueel dan ook weer geleased, naar het werk te zullen rijden als hij of zij er geen meer van zijn werkgever zou hebben.  Slechts de overige 20% ‘zou een alternatief overwegen’. Welk alternatief dan ?! Nog even afwachten hoe de overvolle spitsuurtrein of –bus, of -metro bevallen en of de legendarische betrouwbaarheid van ons gemeenschappelijk vervoer voldoende is om de filewachttijd te compenseren.

Dhr. De Borger, toch een gereputeerd transporteconoom, mocht afgelopen week een en ander toelichten in ‘Vandaag’ op Radio 1. Op de vraag of toch niet heel wat mensen hun bedrijfsauto ook wel echt nodig hadden voor het werk, wist hij te antwoorden dat dit een zeer kleine minderheid was: hij had het namelijk eens rondgevraagd in zijn omgeving. Veel zotter moet het niet worden.Zijn we in dit land op dit niveau ook bezig met ernstig studiewerk over mobiliteit?

Een studie die 2 jaar geleden werd uitgevoerd in samenwerking met KPMG, toont aan dat 80% van de pendelaars die een bedrijfswagen heeft, aangeeft met een eigen auto naar het werk te rijden als hij of zij er geen meer van zijn werkgever zou hebben.  De overige 20% ‘zou een alternatief overwegen’. Nog even afwachten hoe de overvolle spitsuurtrein bevalt en of de betrouwbaarheid voldoende is om de filewachttijd te compenseren. Laat ons zeggen dat de overgrote massa het bij de (eerder tweedehandse) auto zou houden.

Fijn stof dan, wellicht de reden waarom Kom op Tegen Kanker zijn wagonnetje vasthangt aan de Bond Beter Leefmilieu in deze discussie. Alleen, geen rekening gehouden met het feit dat het afschaffen van de firmawagen de leeftijd van het wagenpark doet verdubbelen. Wat zou de invloed zijn op de fijn stof uitstoot? Ha, maar de bedrjfswagen doet meer kilometers! Dezelfde studie van KPMG toont aan dat het aantal afgelegde kilometers binnen de beroepsactieve bevolking nauwelijks verschilt tussen privé-wagens en bedrijfswagens.

Een ander axioma dat bon ton is in bepaalde middens is dat meer capaciteit aan wegeninfrastructuur meer auto’s aantrekt en dus een maat voor niets is. In Nederland, waar men sterk geïnvesteerd heeft de laatste jaren in een capaciteitsuitbreiding op filegevoelige punten, is er nochtans stevige vooruitgang geboekt. Volgens de ANWB stonden er in 2013 40% minder files dan gemiddeld de jaren voorheen. Nederland investeert dan ook systematisch 5% van het BNP in verbetering van de wegeninfrastructuren (tegen een schamele 1,2% in BE). Vraag het ook maar eens aan mensen ‘uit uw omgeving’ die de spitsstroken in Wommelgem of Sterrebeek gebruiken: investeren in capaciteitsuitbreiding werkt.

Deze infrastructuur is ook broodnodig om onze economische troeven op peil te houden. Zo is de ontsluiting van de Antwerpse ring vooral nodig om de positie van onze haven, als draaischijf voor de distributie van goederen naar de ons omringende landen, te behouden en te verbeteren. Stellen dat je beter de auto’s van de weg haalt in plaats van te investeren in infrastructuur is vanuit economisch perspectief ronduit onaanvaardbaar.

Volgens studies van Febiac draagt de auto jaarlijks ruim 15 miljard bij aan de federale en regionale schatkisten.  Daarvan komt slechts een fractie terug onder de vorm van investeringen in wegen. De bedrijfswagens dragen een groot deel van die koek. Graag gedaan, geen enkel probleem, maar stop ermee om academische sérieux aan te wenden om simplistische en populistische voorstellen als het afschaffen van de bedrijfswagens naar voor te schuiven.

Wij nodigen allen die het debat graag aangaan uit voor overleg en staan open om mee te werken aan een groener wagenpark met een betere verkeersdoorstroming, maar dan wel op basis van ernstig studiemateriaal, niet met losse flodders die gewoon de strijd aanwakkeren tussen zij-die-er-eentje-hebben en zij die het zonder moeten stellen.

Frank Van Gool, Algemeen Directeur Renta

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!