Wat als de CO2-bijdrage voor plug-in hybrides vanaf 1 juli 2023 toch niet zo hoog zou zijn?

Het adviesbureau voor wagenparkbeheer en mobiliteit TCOFLEET lijkt de vinger te hebben gelegd op een meer dan plausibele interpretatie van de wet betreffende wijzigingen in de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens die nog CO2 uitstoten en vanaf 1 juli 2023 worden besteld. Fiscaal gezien verandert er echter niets: bestellen vóór 1 juli 2023 blijft het beste advies.

Ter herinnering

Voor bedrijfswagens die nog CO2 uitstoten en die vanaf 1 juli 2023 worden besteld, veranderen de fiscale en sociale regels (respectievelijk de aftrekbaarheid en de CO2-bijdrage). Sterker nog.

Dit is bijvoorbeeld de fiscale impact op een plug-in hybride voertuig dat vanaf 1 juli 2023 (en tot 31/12/2025) wordt besteld:

  • In de inkomstenjaren 2023-2024 behoudt het voertuig het fiscaal statuut dat het had vóór 1/7/2023 en blijft de aftrekbaarheid van de fossiele brandstof beperkt tot 50%. Voor deze jaren wordt de RSZ CO2-bijdrage vermenigvuldigd met een factor 2,25, bovenop de jaarlijkse indexering.
  • In het belastingjaar 2025 wordt de aftrekbaarheid van het voertuig- en elektriciteitsverbruik beperkt tot 75% en blijft de aftrekbaarheid van het verbruik van fossiele brandstoffen beperkt tot 50%. Dit jaar wordt de CO2-bijdrage van de RSZ vermenigvuldigd met een factor 2,75, bovenop de jaarlijkse indexering.
  • In het inkomstenjaar 2026 wordt de aftrekbaarheid voor het voertuig, het elektriciteitsverbruik en de fossiele brandstof verminderd tot 50%. Voor dit jaar wordt de CO2-bijdrage van de RSZ vermenigvuldigd met een factor 4, bovenopde jaarlijkse indexering.
  • In het inkomstenjaar 2027 wordt de aftrekbaarheid voor het voertuig, het elektriciteitsverbruik en de fossiele brandstof verminderd tot 25%. Dit jaar wordt de CO2-bijdrage van de RSZ vermenigvuldigd met een factor 5,5, bovenop de jaarlijkse indexering.
  • Vanaf het aanslagjaar 2028 is er geen aftrek meer (0%) voor het voertuig, noch voor het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen. Vanaf dat jaar wordt de CO2-bijdrage van de RSZ verder vermenigvuldigd met een factor 5,5, bovenop de jaarlijkse indexering.

Voor wie het niet weet: de CO2-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd) is een soort sociale compensatie die werkgevers maandelijks betalen voor het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen aan hun werknemers.

Er bestaan verschillende formules voor de berekening van de CO2-bijdrage, afhankelijk van het type brandstof. Het resultaat van de berekening moet altijd hoger zijn dan een minimumbijdrage, gereserveerd voor bedrijfswagens met nul-emissie (elektrisch of waterstof).

Voor voertuigen met een verbrandingsmotor (ICE) die vanaf 01/07/2023 worden besteld, zal de CO2-bijdrage van jaar tot jaar systematisch toenemen, terwijl het effect voor voertuigen met een nul-emissie vrijwel nihil zal zijn.

TCOFLEET heeft een “ja, maar” gevonden…

“Wie ons kent, weet dat TCOFLEET elke analyse met een kritisch oog benadert”, legt Bartje Van Gastel, CEO van TCOFLEET, uit. “Daarom stelden de consultants in ons team zich de volgende vraag: “Moet die minimumbijdrage echt vermenigvuldigd worden?”

De CEO van TCOFLEET vervolgt: “Voor voertuigen met verbrandingsmotor (benzine, diesel, PHEV, HEV…) EN met een berekend resultaat lager dan de minimumbijdrage na 01/07, heeft ‘de markt’ de CO2-bijdrage berekend door deze minimumbijdrage te vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingsfactor (van x 2,25 in 2023 tot x 5,5 in 2027).”

Maar is dat wel zo? Om het antwoord op deze vraag te krijgen, probeerde TCOFLEET contact op te nemen met de RSZ. Tevergeefs.

“Maar dankzij ons netwerk en de hulp van SALAR (Sociaal Secretariaat), AGIO (Herman Van Hoogenbemt, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid) en een juridisch attaché van de FOD Sociale Zekerheid, kregen we antwoord”, vult Bartje Van Gastel aan.

Een verrassend antwoord

  • Eerst en vooral is er geen onderscheid in de minimumbijdrage voor benzine-, diesel- of elektrischevoertuigen. Het betreft een MINIMUMBIJDRAGE.
  • Vervolgens wordt een multiplicator toegepast op de berekende bijdrage voorverbrandingsmotoren.
  • Praktisch dienen we EERST de multiplicator toe te passen op de berekende bijdrage en dit af te toetsen t.o.v. de minimumbijdrage. De minimumbijdrage op zich maakt GEEN DEEL UIT van de berekende bijdrage.

“Op basis van deze informatie betekent dit dat voor alle echte PHEV’s de minimumbijdrage nog steeds wordt toegepast, zelfs voor voertuigen die na 01/07 zijn besteld. In feite blijft het resultaat van de formule voor deze auto’s immers negatief, zelfs als een vermenigvuldigingsfactor wordt toegepast,” bevestigt TCOFLEET. “Zelfs voor volledig hybride modellen met een lage uitstoot zal de impact van de CO2-bijdrage na 01/07 veel gunstiger zijn dan oorspronkelijk gedacht.”

De onderstaande visual (gemaakt door TCOFLEET) toont de impact die deze interpretatie van TCOFLEET zou kunnen hebben als ze door de RSZ wordt bevestigd voor een plug-in hybride voertuig die 29 gram CO2/km uitstoot. De solidariteitsbijdrage zou 31,34 euro blijven tot eind 2024 (in plaats van 71 euro). En in 2028 zou deze bijdrage slechts 46,87 € bedragen in plaats van 258 €… Dat is een behoorlijk verschil!

Vanuit fiscaal oogpunt blijft de boodschap onveranderd

TCOFLEET heeft ons dit bevestigd: het heeft meerdere malen, gedurende weken en zelfs maanden, geprobeerd een duidelijk en officieel antwoord van de RSZ te krijgen. Tevergeefs. Zelfs de steun van Mobia, de overkoepelende organisatie van Renta, Febiac en Traxio, heeft niet geholpen om de zaken te bespoedigen of te verduidelijken.

Maar zelfs als deze interpretatie van TCOFLEET door de RSZ zou worden bevestigd, verandert er fiscaal niets: de aftrekbaarheid van verbrandingswagens (inclusief PHEV’s) wordt geleidelijk verminderd voor auto’s die vanaf 1 januari 2023 worden besteld. De boodschap blijft dus dezelfde: u best uiterlijk 30 juni 2023 een plug-in hybride bestellen en/of een leasingcontract ondertekenen…

En als deze interpretatie van TCOFLEET de RSZ niet bevalt, hebben de overheidsinstantie en de autoriteiten een maand de tijd om de teksten aan te passen en te verduidelijken. De sprint is begonnen. Voor iedereen, zo lijkt het!

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine