Welke fiscaliteit krijgt u voorgeschoteld in 2018?

Wat verandert er allemaal op fiscaal vlak in 2018 in afwachting van de grote omwenteling in 2020? FLEET.be leidt u thematisch door het fiscale doolhof …

CO2-bijdrage

Zoals u wellicht weet moet een werkgever die een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn medewerkers een solidariteitsbijdrage betalen (ook wel CO2-bijdrage genoemd). Die bijdrage wordt ieder jaar geindexeerd.

In 2017 was die indexatiecoëfficiënt 1,2488. Voor 2018 verhoogt hij naar 1,2708.

Dit is de berekening die u moet maken vanaf 1 januari 2018 om het maandelijkse bedrag te bekomen:

·         Voor dieselvoertuigen

Indien de CO2-uitstoot gekend is: [((CO2 x 9 EUR)-600)/12]x 1,2708

Indien de CO2-uitstoot niet gekend is: [((165 x 9 EUR)- 600)/12]x 1,2708= 93,72 EUR

·         Voor benzinevoertuigen

Indien de CO2-uitstoot gekend is: [((CO2 x 9 EUR)-768)/12]x 1,2708

Indien de CO2-uitstoot niet gekend is: [((182 x 9 EUR)- 768)/12]x 1,2708 = 92,13 EUR

·         Voor LPG-voertuigen

[((CO2 x 9 EUR)-990)/12]x 1,2708

Hier neemt men de originele CO2-waarde van het benzinevoertuig voor de LPG gemonteerd werd.

·         Voor elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof

20,83 x 1,2708 = 26,47 EUR

De minimale maandelijkse bijdrage voor 2018 werd vastgelegd op 26,47 EUR, wat de waarde is voor elektrische voertuigen.

Brandstofkaart/VAA

De regering zal niet raken aan de fiscale aftrekbaarheid van de brandstof. De verworpen uitgaven die verbonden zijn aan het Voordeel van Alle Aard – momenteel geplaffonneerd op 17% – zullen daarentegen stijgen tot 40% als de werknemer zijn tankkaart gebruikt voor privé-verplaatsingen.

Toch kan je als bedrijf op 17% blijven, in theorie althans. In dat geval moet het bedrijf een “split bill”-systeem invoeren. De werknemer mag zijn tankkaart dan alleen maar gebruiken voor professionele verplaatsingen OF zal op zeer strikte wijze zijn privé-kilometers moeten verantwoorden en zijn werkgever terugbetalen voor het privé-gedeelte.

Een voorbeeld: op het laagste VAA van 1.260 EUR bedragen de verworpen uitgaven momenteel 214,20 EUR (of 17 %), netto geeft dat 72,80 EUR (met een aanslagvoet van 33,99%). Door het niveau op te trekken tot 40% kom je uit op een bedrag van183,55 EUR, of 33,99% van 504 EUR. Voor de werkgever stijgt de fiscale kost tot 110,75 EUR/jaar (of 9,23 EUR per maand).

Bedrijfswagens

De regering heeft gewerkt aan twee luiken om het voertuigenpark nog verder te vergroenen: de vennootschapsbelastingen (ondernemingen) en de personenbelasting (eenmanszaken en zelfstandigen). Voor de ondernemingen verandert er niets in 2018. Maar voor iedere aankoop van een voertuig in 2018 zal er een impact zijn in 2020. Men kan dus maar beter voorbereid zijn …

  • Vennootschapsbelasting

Voor de bedrijven verandert er niets tot 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 wordt de aftrekbaarheid van de autokosten en brandstof wel dooreen geschud. De bedrijfswagenfiscaliteit blijft weliswaar sterk gelinkt aan de CO2-uitstoot maar in de toekomst zal die link nog veel meer lineair zijn dan nu het geval is.

  1. Alle bedrijfswagens (zowel nieuwe en tweedehandsmarkt als rijdend park) worden onderworpen aan dit regime van aftrekbaarheid: 120% – (0,5% X coëfficiënt x CO2/km)
  • Voor diesel (en de hybride varianten daarvan) is de coëfficiënt 1.
  • Voor CNG (aardgas) is die coëfficiënt 0,90 (zolang de voertuigen niet meer dan 11 fiscale pk hebben.)
  • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties is de coëfficiënt 0,95.

Nemen we als voorbeeld een benzinevoertuig dat 100 g CO2/km uitstoot. Dan is de aftrekbaarheid 120 % – (0,5 % X 0,95 X 100 g) = 72,5 %.

Voor het rijdende wagenpark van bedrijfswagens, zal de gemiddelde fiscale aftrekbaarheid met 15 à 20% dalen. Gelukkig geeft de regering twee jaar aan de bedrijven om zich aan te passen.

  1. Gedaan met de aftrekbaarheid van 120% voor elektrische auto’s (nulemissie). Overigens kadert dat in een bredere logica: vanaf 2020 is niets nog voor 120% aftrekbaar.
  2. De vork van aftrekbaarheid zal tussen de 50 en 100% liggen. Voertuigen die tussen de 0 en 40 g CO2/km uitstoten, hebben recht op een maximale aftrekbaarheid. Vanaf 140 g is de maximale aftrekbaarheid 50%. Voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten zullen bestraft worden en voor slechts 40% aftrekbaar

  • Personenbelasting: 2018 en 2020

Er was geen reden om de vergroening van het wagenpark alleen op bedrijven toe te passen. Dus zal de regering dezelfde logica toepassen op de natuurlijke personen (zelfstandigen). Daarom wordt de regelgeving die van toepassing is op bedrijfsbelasting ook toegepast op de personenbelasting, maar met enkele overgangsfases om de zelfstandigen niet teveel te penaliseren.

Vanaf 1 januari 2018 is het gedaan met de 75% aftrekbaarheid van de autokosten voor zelfstandigen. Binnen een goede twee maanden vallen ze onder hetzelfde getrapte regime als dat van de ondernemingen vandaag, met een minimum van 75%.

CO2 diesel CO2 benzine 100 % elektrisch Fiscale aftrekbaarheid
    0 g 120 %
1-60 g 1-60 g   100 %
61-105 g 61-105 g   90 %
106-115 g 106-125 g   80 %
Vanaf 116 g Vanaf 126 g   75 %

Dat gunstige fiscale regime blijft ook hier levenslang van toepassing voor de aangekochte wagens voor 31 december 2017.

Alles wat u hierboven kon lezen over de aftrekbaarheid voor ondernemingen, zal vanaf 1 januari 2020 ook van toepassing zijn op de zelfstandigen (ook voor hybride voertuigen). En dat voor alle voertuigen die gekocht worden (naar analogie met de vennootschapsbelasting) vanaf 1 januari 2018. Het is dus de verkoopsbon die telt!

Het lot van de hybrides

Voor de hybrides zal het de energiecapaciteit van de batterij zijn die bepaalt welk CO2-niveau in aanmerking komt. We hebben het hier alleen over de plug-in hybrides (PHEV). De full-hybrids vallen onder de regeling die we in het begin van dit artikel beschrijven.

De fameuze ratio tussen de energiecapaciteit van de batterij uitgedrukt in kWh en 100 kg autogewicht werd in de eerste versie van het wetsontwerp nog op 0,6 gezet, maar net voor we in druk gingen, kregen we het nieuws dat het uiteindelijk 0,5 kWh/100 kg wordt. Dat is goed nieuws voor meer modellen op de markt, want met de ratio 0,6 bleven maar vier modellen van de maximale fiscale tegemoetkomingen genieten vanaf 1/01/2020 (aftrekbaarheid en VAA).

PHEVs met meer dan 50g/km CO2-uitstoot, moeten vanaf 1/1/2020 sowieso de CO2-waarde van de niet-hybride versie van het overeenstemmende model in de nieuwe aftrekformule en in de VAA-formule gebruiken, ook al is hun ratio groter dan 0,5. Indien er geen overeenstemmend model bestaat, wordt de PHEV CO2-waarde vermenigvuldigd met 2,5. Deze modaliteiten zijn ook van toepassing voor de CO2 waarde die men gebruikt voor de berekening van het VAA.

De PHEV’s die gekocht worden tot en met 31 december 2017 worden door de maatregel niet getroffen. Zolang ze rondrijden (dus ook na 2020) blijven ze genieten van het huidige gunstige fiscale regime. U leest het goed: “gekocht” en niet “ingeschreven”. Een aankoopbon die getekend en gedateerd wordt tot en met 31 december volstaat! Voor de leasingwagens geldt de datum waarop het contract getekend is als bewijs.

En voor de grote Brusselse ondernemingen …

Vanaf 1 januari 2018 is het voor bedrijven in het Brussels gewest met meer dan 100 werknemers en 10 bedrijfswagens op dezelfde plaats verplicht om aan werknemers die reeds een bedrijfswagen hebben alternatieven te bieden: een tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer, een mobiliteitspakket of een fiets.

De vraag voor alternatieve mobiliteit moet altijd van de werknemer komen en dan is de werkgever verplicht om er positief gevolg aan te geven.

Er bestaan ook maatregelen voor grote bedrijven die over minder dan 10 voertuigen beschikken.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending