5 uitstekende redenen om voertuigen te leasen

Bedrijfswagens zelf aankopen of leasen? Voor het ene bedrijf is het een evidente en gemakkelijke keuze … terwijl anderen nog twijfelen. Hier zijn alvast vijf redenen die in het voordeel van leasing spreken …

1. 100% financiering van het voertuig

De leasingmaatschappij betaalt het volledige investeringsbedrag (inclusief BTW) aan de leverancier. Indien de leasingnemer een eigen bijdrage wenst te leveren, dan kan dit opgevangen worden door een verhoogde eerste huurprijs. Het eigendomsrecht blijft evenwel steeds bij de leasinggever tot op het moment dat de leasingnemer de aankoopoptie zal gelicht en vereffend hebben. In sommige gevallen zal de leasinggever een eerste verhoogde huurprijs vragen om het financieel risico te beperken.

2. De leasingnemer heeft altijd keuze

De leasingnemer bepaalt zelf welk voertuig hij in leasing wil nemen en welke garage of verkoper het voertuig zal leveren en eventueel onderhouden, tegen welke prijs en met welke kenmerken. Daarnaast komt hij met de leverancier ook de leveringsvoorwaarden en –termijn overeen en wordt, bij de aanvang van het contract, bepaald hoeveel de aankoopoptie van het gehuurde goed zal bedragen na afloop van de leasingovereenkomst.

3. Voorfinanciering van de BTW

Anders dan in het geval waarin de leasingnemer dadelijk een voertuig aankoopt, dient hij in geval van leasing het volledige BTW-bedrag niet onmiddellijk te betalen. De BTW wordt immers geprefinancierd door de leasinggever. De leasingnemer betaalt vervolgens de BTW op de periodieke huurbedragen gedurende de ganse looptijd van de leasingovereenkomst. Zo wordt een bijkomende financiële last op het ogenblik van het uitvoeren van de investering vermeden. Bovendien is de BTW op de huurbedragen recupereerbaar voor de leasingnemers.

4. Geen zakelijke waarborgen

De leasingnemer hoeft over het algemeen geen zakelijke waarborgen te geven. Dergelijke waarborgen kunnen zo voorbehouden worden voor andere bedrijfskredieten en bijgevolg kunnen er andere investeringen mee gefinancierd worden.

5. On-balance of off-balance? Dit is het verschil

Leasingcontracten voor voertuigen kunnen zowel een off-balance als een on-balance (financiële leasing) karakter hebben. Bij personenwagens opteren veel leasingnemers voor een off-balance structuur. In een off-balance structuur is de aankoopoptie immers hoger en de periodieke terugbetaling bijgevolg lager.

Indien gekozen wordt voor een kortere looptijd dan de afschrijvingsduur kan de leasingnemer bovendien fiscaal optimaliseren, door de aftrekbare bedragen te verhogen en zo de belastbare winst te verlagen. Bij bedrijfsvoertuigen zoals trekkers en opleggers kiezen bedrijven dan weer vaak voor een on-balance lease. De looptijden waarop trekkers en opleggers worden geleased zijns meestal langer dan de looptijden voor personenwagens.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!