Arval breidt Arval Outsourcing Solutions uit

Arval heeft geïnvesteerd in een grondige herziening van Arval Outsourcing Solutions, gericht op het traject van de bestuurder, om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van bedrijven op het gebied van operationele, financiële en MVO-prestaties.

Inzake outsourcing stelde Arval een ongekende stijging van de klantenvraag vast (een stijging van 30% in de eerste helft van 2017). De beslissing om een wagenpark uit te besteden wordt voornamelijk beslist door twee criteria: kostenverlaging en heroriëntatie van de activiteiten op hun core business. Vooruitlopend op de voortzetting van deze groei heeft Arval zijn aanbod van Arval Outsourcing Solutions volledig herzien om aan deze marktontwikkeling tegemoet te komen.

Met Arval Outsourcing Solutions vertrouwen bedrijven het dagelijks beheer van hun bestuurders aan Arval toe. Zij kunnen dus rekenen op een partner met 25 jaar ervaring in de verhuur van bedrijfswagens en een uniek en marktleidend organisatiemodel, het Account Team, dat gestandaardiseerde, stabiele en internationaal uniforme processen garandeert.

Drie componenten

Arval Outsourcing Solutions is gestructureerd rond drie essentiële componenten met betrekking tot het traject van een bestuurder:

  • To the Road: deze module dekt de bestuurdersbijstand voorafgaand aan de levering van de wagen. Met deze module zorgt Arval ervoor dat de bestuurder volledig op de hoogte is van het toegewezen budget, de car policy van het bedrijf en de lijst van aangeboden wagens.  Arval begeleidt hem doorheen de configuratie en de berekening van de offerte. Arval ziet er ook op toe dat de bestuurder de Arval-tools en –toepassingen volledig beheerst.
  • On the Road: deze module voorziet in al de dagelijkse behoeften van de bestuurders zodra de wagen op de baan is: proactieve boeking van diensten door directe melding aan de bestuurders, beheer van administratieve taken rechtstreeks met de bestuurders (brandstofkaart, verzekeringscertificaat …), opleiding verkeersveiligheid en ecologisch rijden, enzovoort.
  • Off the Road: deze module maakt het aanbod compleet door de bestuurder voor te bereiden op het terugbrengen van zijn wagen (datum, locatie e.d.), informeert hem over de voorwaarden voor herstellingen en mogelijke aankoop van de wagen.

Voordelen voor de bestuurders en voor de bedrijven

Voor de bestuurders biedt Arval Outsourcing Solutions volledige ondersteuning van A tot Z: advies over de keuze van de wagen, assistentie bij alle aspecten die essentieel zijn voor de veiligheid en mobiliteit van de bestuurder (van training tot het afhandelen van herstellingen in geval van een ongeval, van de in te vullen formulieren in geval van een schadegeval tot het ter beschikking stellen van een nieuwe wagen) en blijft aan de zijde van de bestuurder tijdens de teruggave van de wagen.

Voor bedrijven biedt Arval Outsourcing Solutions totale gemoedsrust, wetende dat Arval volledig instaat voor de veiligheid, mobiliteit en tevredenheid van de bestuurder. Het aanbod van Arval Outsourcing Solutions wordt ondersteund door een volledige partnerschapsovereenkomst, die strikte garanties bepaalt op het gebied van dienstverlening en kostenbeheersing. In dit kader stelt Arval zich in staat om zich financieel te engageren betreffende de tevredenheid van de bestuurder en de klant op basis van nauwkeurige indicatoren. Bovendien beheert Arval de overgangsperiode voor een bestaande vloot (die niet in handen is van Arval) volledig met één aanspreekpunt om aan alle behoeften van een wagenpark te voldoen.

Arval Outsourcing Solutions, biedt ten slotte, in combinatie met het Arval Active Link telematica-aanbod, de mogelijkheid om van een wagenpark ‘connected cars’ te maken. Bedrijven kunnen zo informatie verzamelen en analyseren over het gebruik van hun wagens en de activiteiten van hun bestuurders om zo kernprestatie-indicatoren te definiëren die aangepast zijn aan hun strategieën en prioriteiten.

#Business Driver #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine