Is het mobiliteitsbudget een lege doos?

Volgens premier Charles Michel rust de begroting van 2017 op 7 strategische pijlers. Dat verdedigde hij zondagmiddag in de Kamer.

“De modernisering van de professionele markt is de eerste. Ten tweede komt de hervorming van de wet van 1996 over de competitiviteit en de loonvorming. Ten derde, de wetgeving betreffende e-commerce en de digitale agenda. Ten vierde, de inwerkingstelling van een vrije ‘mobiliteitskeuze’. Ten vijfde, de hervorming van de pensioenen. Ten zesde, de hervorming van de gezondheidszorg en het regime van de onbeschikbaarheid en invaliditeit. En tot slot, de stimulering van de investeringen en de garantie van een fiscaal evenwicht.”

Dat is woord voor woord hoe de eerste minister de Kamer van Volksvertegenwoordigers toesprak. Het vierde strategische punt wekte in het bijzonder onze aandacht: “de inwerkingstelling van een vrije ‘mobiliteitskeuze’.”

In naam van de Verenigde Naties

Wat later in zijn algemene politieke verklaring voegt Charles Michel hier nog aan toe: “De energetische overgangsperiode en de COP21 (nvdr: klimaatconferentie van Parijs 2015 van VN)leiden ons naar een aanpassing van onze strategie op het vlak van mobiliteit. Bovendien hebben we beslist de fiscale hervorming op de tankkaart te starten ten opzichte van de werkgever. We wensen eveneens de vrije keuze voor de werknemers te implementeren: een bedrijfswagen, een ander transportmiddel of extra nettoloon. Het gaat ons niet om het gebruik van de wagen te bestraffen, maar om de mogelijkheid om andere transportmodi aan te moedigen.”

Dit is geen mobiliteitsbudget

Wie vrijheid in mobiliteitskeuze zegt, zegt in feite mobiliteitsbudget.

Reeds enkele weken geleden verklapte Miel Horsten, voorzitter van de Belgische Federatie van Voertuigenverhuurders (Renta), het al: “Johan Van Overtveldt verzekerde ons tijdens een onderhoud met Renta, Traxio en FEBIAC dat het mobiliteitsbudget tijdens deze legislatuur niet meer op tafel komt”. De belangrijkste reden: de verschillende gewesten in ons land maken het moeilijk om tot een uniform wettelijk kader te komen. Binnen twee jaar is het alweer verkiezingen en blijkbaar heeft niemand zin om zich te verbranden aan dit dossier. Het mobiliteitsbudget stond nochtans met zoveel woorden in de regeringsverklaring van de federale regering.

Hoewel het momenteel lijkt dat Miel Horsten de mist in ging met deze verklaring, is het tegendeel waar. Een nabije bron in het dossier bevestigt ons immers dat het project momenteel nog een lege doos is…

Het doel is nochtans om deze nieuwe maatregel in te voeren vanaf 1 januari 2017.

 

#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine