De gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes stapt over op CNG

Toen haar leasewagens het einde van hun termijn bereikten, koos de gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes om zich te richten op voertuigen die rijden op gas (meer bepaald CNG). 17 properdere wagens helpen vandaag de teams van de gemeente om de ecologische voetafdruk en brandstof- en onderhoudskosten laag te houden. Om dit project te verwezenlijken, kon de gemeente rekenen op Belfius, haar filiaa Belfius Auto Lease en ORES.

Tot voor kort bestond het wagenpark van Ham-sur-Heure-Nalinnes bijna louter uit dieselwagens. Maar bij het einde van de leasecontracten, besliste de gemeente om over te schakelen op wagens op CNG. Via een openbare aanbestedingsprocedure werd gekozen voor een operationele leasingprocedure bij Belfius Auto Lease. De eerste negen wagens voor de gemeente en twee exemplaren voor het OCMW werden reeds geleverd, de anderen, zes bestelwagens, volgen in de nabije toekomst.

De CO2-emissies reduceren

CNG, dat wordt gehouden in tanks onder een druk van 200 tot 300 bar. Motoren op CNG stoten minder CO2 uit dan motoren op benzine of diesel. Daarnaast stoten ze minder fijne deeltjes (-77%) en NOx (-90%) uit.

In een nabije toekomst (en in bepaalde Europese landen vandaag al) kunnen voertuigen op CNG ook rijden op Biogas, gemaakt van organisch afval.

Ecologischer, praktischer, goedkoper

CNG is minder duur aan de pomp dan diesel of benzine. Zo win je 40 tot 60% op je brandstofbudget. Daarnaast is CNG stiller in het verkeer en zorgt het voor minder druk op de motor doordat er minder deeltjes achterblijven. Daarenboven vul je de tank in evenveel tijd als traditionele brandstoffen. Tot slot is CNG lichter dan lucht, in tegenstelling tot LPG. CNG-wagens kunnen dus overal in alle rust je wagen achterlaten, dus ook op ondergrondse parkings.

Vele voorgangers

Al meerdere jaren helpt Belfius Auto Lease haar klanten in de overstap naar CNG, waaronder verschillende steden en gemeenten, politiezones, ziekenhuizen, intercommunales, bedrijven, … om zo een groenere vloot de installeren en flexibele, innoverende en multimodale oplossingen te bieden op het vlak van mobiliteit.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!