De salariswagen vervangen door een “nabijheidsbudget” voor iedereen?

voiture salaire salariswagen

We hebben nog iets meer dan een jaar te gaan voor de federale en regionale verkiezingen. En nu al vliegen de eisen en memorandums ons rond de oren. Een federatie van Vlaamse organisaties die zich inzetten voor duurzame mobiliteit, Netwerk Duurzame Mobiliteit, heeft een nota uitgebracht waarin ze oproept om een einde te maken aan de salariswagen. Ze willen het vervangen door…

Schaf de salariswagen af. Belast de brandstofkosten voor privéverplaatsingen (inclusief woon-werkverkeer) voor salariswagens vanaf 2025. Schaf de fiscale voordeelregeling voor bedrijfswagens tegen 2030 af, en laat alleen nog het gebruik voor professionele verplaatsingen toe.

Dat is het eisenpakket van Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), waar Bond Beter Leefmilieu, TreinTramBus en Autodelen.net onder vallen.

Een auto voor jou of 406 euro voor iedereen?

Zelfs het mobiliteitsbudget moet worden afgeschaft, vindt de NDM. Of liever gezegd: vervangen.

Ons voorstel is om het mobiliteitsbudget te vervangen door een nabijheidsbudget voor iedereen, volledig onafhankelijk van het al dan niet aanbieden van een bedrijfswagen en zelfs van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever”, luidt de nota. “Het nabijheidsbudget zal worden toegekend aan elke Belgische inwoner. Dit nabijheidsbudget kan op elke manier gebruikt worden, dus ook voor bijvoorbeeld huisvesting. Het bedraagt 406 euro per jaar en is hetzelfde voor elke inwoner van België, ongeacht zijn leeftijd of het aantal kilometers dat hij aflegt.

406 euro… Hoe komt de NDM aan dit bedrag, dat volgens haar budgetneutraal zou zijn voor de overheid?

De bedrijfswagen leidt tot een inkomstenverlies van 2 miljard euro aan inkomstenbelasting en 1,75 miljard euro aan sociale zekerheid. Daarnaast leidt het systeem van de bedrijfswagen tot meer autogebruik, waardoor externe kosten (congestie, milieu, gezondheid, enz.) ontstaan volgens een rapport van de Europese Commissie over de kosten van de bedrijfswagen. Volgens een studie uit 2016 van het Federaal Planbureau bedragen de extra maatschappelijke kosten 905 miljoen euro. Op basis van die berekening kunnen we elke Belg in principe een nabijheidsbudget van 406 euro per jaar toekennen.

Andere voorstellen, in bulk

Netwerk Duurzame Mobiliteit stelt ook een aantal andere maatregelen voor, waaronder …

  • Op korte termijn het btw-tarief voor deelauto’s verlagen.
  • Op lange termijn de btw-tarieven herzien: 0% voor openbaar vervoer (door de staat georganiseerd of gesubsidieerd personenvervoer); 9% voor fietsen, gedeelde mobiliteit en taxi’s; 21% voor vliegtickets (alternatief voor de belasting op vluchten).
  • Op Vlaams niveau stelt de NDM ook een herziening van de autobelasting voor om de verkoop van verbrandingsmotoren tegen 2029 geleidelijk stop te zetten en een deadline van 2040 vast te leggen om het volledige Vlaamse wagenpark tegen dan emissievrij te maken.
  • Op korte termijn zou de kilometerheffing voor vrachtwagens ook moeten worden uitgebreid naar lichte bedrijfsvoertuigen en personenwagens.

Dit soort stemmingmakerij duikt iedere vier jaar op met verkiezingen in het vizier. Benieuwd wie de volgende is om de populistische toer op te gaan …

#Auto #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine