Planbureau | Bedrijfswagen afschaffen levert staat 1,9 miljard op

Waar zijn de 3 à 4 miljard subsidie die de staat aan de bedrijfswagen uitkeert naartoe? Het cijfer werd nochtans naar voren gebracht door de OESO en (nog vaker) de groenen. Het systeem kost inderdaad geld, maar niet zo veel, zegt het Planbureau!

Op vraag van Vice-Premier Kris Peeters becijferde het Planbureau de potentiële impact op het staatsbudget en op de reductie van broeikasgassen van de maatregelen die door de Klimaatcoalitie worden voorgesteld. Onder die voorstellen: de bedrijfswagen afschaffen …

Hierdoor vallen bestuurders van een bedrijfswagen terug op het normale regime van vergoeding van de woon-werkverplaatsing die een fiscale vrijstelling voorziet tot 380 euro per jaar. Professionele kilometers blijven hier wel van vrijgesteld.

Het Planbureau onderzocht wat er vanaf 2024 zou gebeuren indien de bedrijfswagen zou worden afgeschaft worden in 2020.

De impact wordt voorgesteld in de tabel hieronder. Hij is gebaseerd op het huidige regime (voor het in voege treden van het mobiliteitsbudget).

Wat toont deze tabel?

  1. Volgens het Planbureau verhoogt het afschaffen van de bedrijfswagen de fiscale recette met ongeveer 1,9 miljard euro.
  2. De vraag naar vervoer per wagen daalt met 3,6% ten voordele van openbaar vervoer en actieve vervoersmodi (te voet of de fiets).
  3. De emissie van CO2 wordt met 2,7% teruggedrongen, net als die van NOx. Fijne deeltjes (PM2,5) tot slot worden met 1,8% teruggedrongen.
  4. De effecten op de vier welzijnscomponenten zijn eveneens positief.

Het planbureau voegt daaraan toe: “Het milieuvoordeel uitgedrukt in een percentage van de budgetimpact geeft een indicatie van het ‘milieurendement’ van de maatregel. Hier is dat 4% per euro die wordt opgehaald. Het milieuvoordeel voor de maatschappij is dus 4 eurocent per bespaarde euro.

Enkele bedenkingen

  1. Dit rapport van het Federaal Planbureau baseert zich op het actuele fiscale regime. Wij weten natuurlijk, tenzij er snel een nieuwe regering wordt gevormd die de maatregel afschaft, dat er en hervorming van de vennootschapsbelasting komt in 2020 waarbij ook de aftrekbaarheid van de bedrijfswagen (sterk) wordt gewijzigd.
  2. 1,9 miljard is veel geld. Maar veel minder dan wat de OESO stelde (4 miljard), Ecolo/Groen becijferde (3 miljard) of zelfs de onderzoekers van Brussels Studies Institute (2 miljard) berekenden.
  3. De CO2 zal met 2,7% dalen in 2024. Dat is positief. Maar het Planbureau berekende eveneens de impact van de progressieve afbouw van verwarmen op mazout en vervolgens op natuurlijk gas. En die cijfers zijn opzienbarend: -28,2% in 2030 en -62,7% in 2040.
#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine