Dossier Halfgeleiders Leasemaatschappijen: “Anticiperen en improviseren”

De latere leveringen door de problemen met halfgeleiders is voor leasingbedrijven een flinke logistieke uitdaging. Ze zetten alle zeilen bij om hun klanten toch mobiel te houden en moeten daarbij dikwijls met creatieve oplossingen komen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? We deden een kleine rondvraag in het kader van dit dossier in drie delen.

Erratum: bent u geabonneerd op het magazine FLEET, dan zal u op pagina 39 van het novembernummer een citaat lezen van Guy Hannosette (Vancia Car Lease). Daarin heeft hij het over Free2Move. Dat is fout en moet vanzelfsprekend Vancia Car Lease zijn.

Reeds bij het begin van de Covid-crisis moesten leasingmaatschappijen noodgedwongen naar het wapen van de contractverlengingen grijpen. Maar dat had meer te maken met de onmiddellijke impact van de lockdowns dan het probleem dat zich nu stelt. Want net zoals het virus zelf in golven onze maatschappij treft, is dat ook het geval voor de verstoorde logistieke ketting. En het probleem met de latere levering van halfgeleiders zal nog lang nazinderen.

Bart Claes – LeasePlan

Bart Claes Commercieel Directeur KMO en Private Lease bij LeasePlan legt uit hoe zij het probleem zien: “Ik vrees dat vandaag niemand de waarheid in pacht heeft rond dit probleem. Dat is zo’n beetje de rode draad doorheen dit verhaal. Iedereen in de sector is in het begin in snelheid genomen en toen kon ook niemand inschatten dat de gevolgen zo verstrekkend gingen zijn. Vandaag zijn leveringsdata die reeds bevestigd zijn niet stabiel, en schuiven ze regelmatig. Een tweede probleem dat zich stelt: wanneer de voertuigen uiteindelijk geleverd worden, zijn ze niet altijd conform de initiële bestelling. In België hebben we een user-chooser markt, met als gevolg dat er zelden twee auto’s volledig dezelfde uitrusting hebben. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. We zien wel dat fabrikanten en invoerders nu toch hun aanbod aanpassen. Sommige opties worden uit fleet packs gehaald. Zo voorkomt men een teleurstelling bij de klant omdat hij weet waar hij aan toe is.”

Oplossingen 

Contractverlengingen gebeuren nog steeds door alle leasingmaatschappijen, maar die kan je ook niet eindeloos doortrekken. Statistisch gezien loopt het risico op defecten op en leasemaatschappijen moeten ook de restwaarde in de gaten houden. Wat bieden zij als concrete oplossingen?

Bart Claes (LeasePlan): “De levertijd bedroeg voor de covid-crisis gemiddeld rond de 90 à 100 dagen. Vroeger begonnen klanten rond de 4 maanden voor einde contract na te denken over een nieuwe wagen. Nu geven wij ze de raad om dat 6 à 9 maanden voor het einde van het contract te doen. En dan nog eerder 9 maanden. Een fleetmanager moet vandaag eigenlijk al de vernieuwing van zijn vloot voor de tweede helft van 2022 in zijn planning hebben staan. Daarnaast bieden we oplossingen met onze korte termijn verhuur, we zien een sterke stijging in onze rental-business. Specifiek voor de KMO’s bieden we ook oplossingen door preconfigured  auto’s te kopen.  Zo verminderen we de wachttijden en bieden we meteen oplossingen aan. 

Bij Athlon luidde de officiële reactie als volgt: Om de huidige langere leveringstermijnen op te vangen, biedt Athlon Belgium verschillende oplossingen. Onze rental vloot bijvoorbeeld, was nog nooit eerder zo groot. We hebben deze gevoelig uitgebreid zodat we tegemoet kunnen komen aan de extra nood aan aanloopwagens.  We halen zelfs wagens uit andere landen daar waar er ruimte is. 

Daarnaast kunnen onze klanten ook kiezen voor contractverlenging; zeker als deze voor een volgend contract opnieuw voor Athlon kiezen bieden we hiervoor zeer aantrekkelijke voorwaarden.” 

Guy Hannosette – Vancia Car Lease

Bij Vancia Car Lease gaat men voor de pragmatische aanpak. Guy Hannosette, commercieel directeur Vancia Car Lease: “We hebben alles opgekocht wat we konden. Onze vloot van aanloopwagens en korte termijn verhuur is opgetrokken tot 600 voertuigen, terwijl dat voor de crisis 480 voertuigen was. We geven daarbij wel de voorrang aan onze bestaande klanten. Daarnaast kunnen contracten verlengd worden. Momenteel houden we onze klanten dus nog altijd mobiel. Maar we geven ze natuurlijk de raad om meer te anticiperen en sneller te bestellen.”

CEO’s: leaseprijzen zullen stijgen

We polsten ook even bij de CEO’s van enkele grote leasingmaatschappijen. Dit is hun visie op het probleem.

Tim Albertsen, CEO ALD Automotive: “We overleggen veel met onze klanten, ook om hun car policies aan te passen. Want deze crisis is nog niet voorbij. Bovendien zijn er niet alleen tekorten van halfgeleiders, maar grondstoffen zijn duurder geworden. Dat leidt tot prijsverhogingen bij de constructeurs die onvermijdelijk ook de leaseprijzen zullen doen stijgen.”

Marco Lessacher, CEO Alphabet International: “Pre-covid zat er een tijdspanne van 2,5 à 3 maanden tussen bestelling en levering van de auto’s. Nu is dat 7 à 8 maanden. We geven dus – zoals iedereen in onze sector – de raad om vroeger te bestellen. We raden onze klanten ook aan om soms enkele opties minder te bestellen. Beter zo zekerheid krijgen over de levering dan alle opties vragen en niet weten wanneer de auto komt. Daarnaast is het ook een goed idee om wat flexibeler te zijn in de merkenkeuze, want de impact van het tekort aan halfgeleiders is niet bij alle merken even zwaar.”

Alain Van Groenendael, CEO Arval International: “Het is vooral jammer dat dit gebeurt. Want de commerciële resultaten zijn heel sterk bij ons. In vergelijking met 2019 groeien onze bestellingen dit jaar met meer dan 10%. Alleen toont zich dat niet in de inschrijvingen omdat de auto’s later geleverd worden. Contractverlengingen zijn nog altijd een noodoplossing. Gelukkig zien we dat het aantal afgelegde kilometers lager is dan pre-Covid. Wellicht heeft dat te maken met meer telewerk.”

En wat met de korte termijn verhuurders?

De telefoon staat roodgloeiend bij de  korte termijn verhuurders. Logisch ook, de hele markt is op zoek naar oplossingen om het tekort aan nieuwe auto’s tijdelijk te overbruggen. We contacteerden er enkele maar kregen weinig concrete info. Wellicht is het commercieel niet opportuun om toe te geven dat er ook in die sector te weinig auto’s zijn. Ook zij moeten een beroep doen op klassieke maatregelen zoals voertuigen langer in hun park houden. We kunnen er wel van uitgaan dat grote vloten en leasingmaatschappijen die voor de Covid-crisis al lopende contracten hadden met korte termijn verhuurders voor aanloopwagens en vervangwagens, een streepje voor hebben op nieuwe klanten die last minute contact opnemen.

VAB: de perfecte storm

Ook bij mobiliteitsclub VAB ondervindt men de gevolgen van de latere leveringen.

Koen Snoeys, B2B Manager VAB: “Wij beheren ons eigen vervangwagenpark, dat door de problemen met leveringen van nieuwe auto’s momenteel zeer zwaar aangesproken wordt. We houden onze wagens langer in ons park en bestellen vanzelfsprekend bij, maar we ondervinden daar dezelfde leveringsproblemen als iedereen. We vullen onze vloot ook aan met voertuigen van korte termijn verhuurders, maar die kampen eveneens met tekorten. Er doet zich daardoor een fenomeen voor waarbij klanten van wie de auto in herstelling is na pech of een ongeval, die vervangwagens niet meer terugbrengen na de voorziene vijf dagen. Ze kunnen immers ook geen vervangwagen krijgen van hun leasingbedrijf of de garage. Ze blijven er mee rijden en laten ons weten dat ze betalen voor die extra verlenging. In het begin waren we daar tegemoetkomend in. Maar dat dreigt een echt probleem te worden voor ons. Bovendien is er ook nog steeds een tekort aan wisselstukken door de verstoorde logistieke ketting in de nasleep van de covid-crisis, waardoor herstellingen langer duren. Het is de perfecte storm die de volledige autosector teistert, waarbij we stilaan riskeren dat we uiteindelijk niet meer genoeg vervangwagens hebben voor onze klanten met een nieuw pechgeval.”

#Auto #Fleet Management #Internationaal #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine