Extra belasting op de bedrijfswagen: inefficiënt en niet in lijn met België als loonlastkampioen

Ons land krijgt een (fiscale) veeg uit de pan van de Europese Commissie. Meteen volgen er een aantal aanbevelingen waarvan er een onze specifieke aandacht heeft getrokken: de oproep om het privégebruik van bedrijfswagens zwaarder te belasten. Voor de autosector alvast een reden om de realiteit van de bedrijfsauto in een correct kader te plaatsen.

Een bedrijfsauto is in de eerste plaats een werkinstrument; nuttig en in veel gevallen onmisbaar. Hij maakt vaak ook deel uit van het verloningspakket van de werknemer, precies om de last op arbeid draaglijk en de concurrentiekracht van bedrijven aanvaardbaar te houden in dit land dat wereldkampioen loonlast is. In dat opzicht vormen de uitspraken van de commissie een opmerkelijke tegenspraak: verlaag de kost van arbeid, en voer bijkomende belasting op een van de belangrijkste manieren om arbeid betaalbaar te houden… 1 op 10 huishoudens in ons land beschikt over een bedrijfsauto, nieuwe belastingen hierop zijn een rechtstreekse aanslag op het gezinsbudget.

Bovendien verhoogde de regering Di Rupo vorig jaar nog de belasting op het privégebruik van de bedrijfswagen met 20% (voordeel alle aard). Meer dan een half miljoen werknemers, zelfstandigen en ondernemers betalen nu 600.000.000 euro belasting op het privégebruik van hun voertuigen. De nieuwe regeling zette heel wat kwaad bloed, is complex en bovenal een gemiste kans om de schoonste en zuinigste voertuigen en technologieën in ons land door te laten breken.

Laat ons ten tweede kijken naar de effecten ervan. Bedrijfsauto’s vormen vandaag de enige motor ter vergroening van het wagenpark: zij hebben gemiddeld de laagste uitstoot van CO2 van alle nieuw verkochte auto’s. Ze zijn jonger, groener en veiliger dan gemiddeld. En ook dat is belangrijk en waardevol. Bovendien zien we dat in landen waar relatief gezien minder auto’s van het bedrijf rondrijden het gemiddelde autobezit, de grootte van het autopark, het gemiddeld aantal jaarlijks afgelegde kilometers en de zogenoemde autoafhankelijkheid niet significant verschillend zijn.

De autosector is al jaren pleitbezorger van een ambitieuze, toekomstgerichte maar evenwichtige autofiscaliteit die sturend inwerkt in functie van de milieukenmerken van het voertuig en het gebruik ervan. Wij vragen een groene autofiscaliteit vandaag en de invoering van een slimme kilometerheffing in de nabije toekomst. En wij doen op heel geregelde basis concrete voorstellen in die richting. Omdat we weten dat dit helpt om de milieubelasting van het verkeer terug te dringen en ons land mobiel te houden.

Maar evengoed verwerpen wij inefficiënte ingrepen die geen rekening houden met het volledige kader waarvan de bedrijfsauto deel uitmaakt, namelijk als motor van de automarkt, van tewerkstelling in de autosector, van vergroening van het autopark en van een modern verloningsbeleid ter compensatie van de torenhoge lasten op arbeid in ons land.

Bron: RENTA / FEDERAUTO / FEBIAC 

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!