Fleet Mobility Manager of the Year 2022: Shelley Heugen, Delhaize Belgium

Sommige bedrijven leveren grote inspanningen om hun mobiliteitsbeleid duurzaam en divers te maken, maar geven er weinig ruchtbaarheid aan. Een van die bedrijven is Delhaize Belgium. Drijvende kracht is Shelley Heugen, onze FLEET & Mobility Manager of the Year 2022.

Een diverse mobiliteit maakt bij Delhaize Belgium al jaren deel uit van een duurzame bedrijfsfilosofie die doorheen alle geledingen van het bedrijf wordt toegepast. Shelley Heugen is sinds tweeëneenhalf jaar aan boord en maakt deel uit van het duurzaamheidsteam, met als specialisatie mobiliteit. Sinds kort heeft ze er ook fleetbeheer bijgekregen, wat voorheen een afzonderlijk departement was.

Shelley Heugen: “Bij Delhaize hebben we veel verschillende personeelspopulaties, locaties en ook transportbehoeften, waardoor mobiliteit bij ons per definitie crossborder is. Maar het is echt ingebed in onze duurzaamheidsstrategie. Het actieplan hiervoor, The Lion’s Footprint, is duidelijk: onze ecologische voetafdruk maximaal verminderen. Onze winkels zijn al CO2-neutraal, omdat we 70% van onze uitstoot hebben verminderd en de rest kunnen compenseren. De verplaatsingen van ons personeel bedraagt 9% van onze totale bedrijfsuitstoot: ook daar willen we nog reduceren en bekijken we alle alternatieven. Vanzelfsprekend zullen we daarbij ook naar ons wagenpark kijken.”

De eerste opdracht: de verhuis van het hoofdkantoor

Toen Shelley Heugen een goede twee jaar geleden begon bij Delhaize had ze meteen een stevige opdracht: de verhuis van het hoofdkantoor in Molenbeek naar Kobbegem (Zellik), wat dichter bij de logistieke hub van Delhaize is.

Shelley Heugen: “Mobiliteit was een van de belangrijke pijlers bij de verhuis. Mijn eerste project had vooral te maken met de (verkeers)veiligheid en de bereikbaarheid van de nieuwe “Delhaize Valley”. Samen met de gemeente, de provincie, onze vakbonden en andere bedrijven op dezelfde site hebben we het hele circulatieplan aangepakt. Zo zijn er fietspaden bijgekomen, oversteekplaatsen gecreëerd en is de zone is 30 km/u geworden. Omdat een dergelijke verhuis toch wel een grote impact heeft op de verplaatsing van onze medewerkers, hebben we een beroep gedaan op adviesbureau Traject. Zij hebben objectief verkeersadvies gegeven en bijvoorbeeld ook multimodale toegangsplannen voor de collega’s gemaakt. Om duurzame mobiliteit te promoten, hebben we ten slotte ingezet op nieuwe fietsenstallingen en de installatie van laadpalen op de parking.”

Duurzame mobiliteit met de steun van het management

Voor Shelley Heugen is duurzaamheid veel meer dan corporate window dressing. Ze komt zelf uit de NGO-sector en de milieubeweging. Een drive die ze nu ook in het bedrijfsleven op een zo consequent mogelijk manier probeert te vertalen naar echte vooruitgang: “Ik doe deze job ook omdat ik meteen voelde dat er bij het hoger management een draagvlak is om duurzame mobiliteit te pushen. De bereidheid om dit topic hoog op de agenda te zetten, geeft mij de kans om – door middel van incentives, campagnes en nieuwe policies –  het mobiliteitsaanbod aan te passen en future proof te maken.  Het helpt ook dat zij zelf het goede voorbeeld willen geven. Als Mobility Manager werk je nooit alleen: samen met de collega’s van een tig aantal andere departementen zoals fleet, comp&ben, facility en procurement zorgen we voor het succes van ons mobiliteitsverhaal”

Elektrificatie van het wagenpark

De eerste stap waarop het management het goede voorbeeld geeft, is door zelf te kiezen voor een elektrische auto.

Shelley Heugen: “Plug-in hybrids hebben we overgeslagen. We zijn meteen voor elektrificatie van het wagenpark gegaan. Twee jaar geleden was daar weinig interesse voor, maar dat is op korte tijd veranderd. We zijn met een proefproject begonnen waarbij 20 mensen voor een EV konden kiezen. En dat was een groot succes. Ook voor de contracten die ten einde lopen bij het management, wordt er nu automatisch een EV gekozen als volgende bedrijfswagen. Daardoor rijdt nu al de helft van het executive committee met een EV. We hebben een specifieke e-car policy opgesteld, en dat houdt in dat er ook omkadering is inclusief laadinfrastructuur thuis, terugbetaling van de verbruikte elektriciteit en een onbeperkte laadpas voor gebruik binnen Europa. Als je een grote transitie zoals deze wil faciliteren, moet je het zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken voor de bestuurder.“

Delhaize heeft een wagenpark van ongeveer 1.300 wagens en de huidige leasecontracten mogen allemaal tot het einde lopen. Wat betekent dat het nog wel een paar jaar zal duren eer de volledige vloot elektrisch zal zijn. Het belangrijkste is volgens Shelley Heugen echter dat de omslag gemaakt is en dat men vanaf nu vooruit kan kijken naar een groene vloot.

Carpool: via het Mpact platform

Naast elektrificatie probeert Delhaize ook de carbon footprint te verlagen door minder medewerkers individueel op de weg te hebben in de auto. Men doet dat via het Mpact-platform (nvdr:: het vroegere Taxistop). Delhaize heeft binnen dat platform zijn eigen dedicated site waar Delhaize-medwerkers een carpool-buddy kunnen vinden om samen naar en van het werk te rijden.

Shelley Heugen: “Vooral voor de mensen die in de logistiek met shiften werken, is dat handig. Door de late en vroege uren is openbaar vervoer daardoor dikwijls geen optie. Bovendien spaart het ook brandstof uit, wat vandaag toch niet onbelangrijk is. Er zijn ook werknemers die zichzelf organiseren met whatsapp-groepjes omdat ze dat net iets eenvoudiger vinden. Voor Delhaize maakt het niet uit hoe, wel dat men de reflex heeft om niet alleen naar het werk te rijden met de auto als het met collega’s kan.”

Fietsen: van een eigen vloot naar leasing

Delhaize Belgium heeft een eigen vloot van meer dan 2.500 fietsen, wat een van de grootste bedrijfsvloten in België is. Maar onlangs werden er twee belangrijke veranderingen in de policy doorgevoerd.

Shelley Heugen: “Kaderleden kunnen sinds vorig jaar via het flexibele verloningsplan van SD Worx een fiets leasen. Deze formule willen we de komende jaren nog uitbreiden, zodat nog meer mensen daar de kans toe krijgen. Daarnaast zijn we aan het overschakelen van een eigen vloot naar een geleasde vloot voor de arbeiders en bedienden. Fietsleasing geeft meer flexibiliteit en biedt ook een grotere keuze. Sommige medewerkers willen een stadsfiets, anderen een bakfiets, elektrische plooifiets of een sportieve fiets. Met leasing kan je daar gemakkelijker op inspelen. De komende jaren meer mensen op de fiets krijgen, is één van de pijlers waar onze duurzame mobiliteit op steunt: gezonde medewerkers en een gezonde planeet, zit in het DNA van Delhaize. We ondersteunen deze policy actief met een maximale kilometervergoeding, interne campagnes, en verschillende testdagen door het jaar heen. Het helpt ook dat er nu een fietssnelweg is die goed aansluit op onze logistieke hub en het nieuwe hoofdkantoor. Mensen kiezen sneller voor alternatieven wanneer ze zichtbaar zijn en aangeboden worden”

Openbaar vervoer: volledig terugbetaald en combinatie abonnementen mogelijk

Ook openbaar vervoer maakt deel uit van de mobiliteitsmix bij Delhaize België. Alle verplaatsingskosten worden 100% terugbetaald en dat voor alle openbaar vervoersmaatschappijen. Door de Belgische regionalisering is ook een combinatie van drie verschillende abonnementen mogelijk. Zo kan het zijn dat een werknemer De Lijn neemt in Vlaanderen naar een NMBS-treinstation om dan in Brussel op de MIVB over te stappen. Die werknemer krijgt dan ook zijn drie abonnementen terugbetaald.

“We doen dan wel een kleine check via Google Maps om te zien of dat traject klopt. We zetten daarnaast zoveel mogelijk in op abonnementen die meerdere openbaar vervoersmodi combineren. We verwachten wel meer en meer flexibele abonnementsformules in de toekomst. We hebben medewerkers die bijvoorbeeld maar twee dagen per week naar kantoor komen. Telkens een ticket kopen, is veel rompslomp. Het zou in 2022 toch mogelijk moeten zijn om daar iets digitaal en flexibel tegenover te zetten. We kijken daar dan ook naar uit”, zeg Shelley Heugen.

Naast het openbaar vervoer heeft Delhaize ook nog een aantal shuttlebussen die worden ingezet om medewerkers naar hun werkplek te brengen, complimentair aan het bestaande publieke aanbod.

Van een car policy naar een mobility policy

De duurzame mobiliteit bij Delhaize is een work in progress. Zo werkt Shelley Heugen dit jaar aan de transitie naar een meer flexibel en multimodaal mobiliteitsaanbod: “De auto zal altijd zijn plaats hebben in de mobility mix van onze medewerkers. Maar het is wel de bedoeling dat zijn status van evidentie in vraag mag en moet gesteld worden. Zijn er alternatieven die qua comfort, tijd en duurzaamheid beter of minstens even goed zijn, dan zullen we die in de toekomst blijven aanmoedigen. Zo kijken we – net zoals veel andere bedrijven – naar het nieuwe kader voor het wettelijk mobiliteitsbudget.

Het is een werk van lange adem, met af en toe obstakels. Maar tegelijkertijd ook een heel dankbaar traject dat we allemaal samen afleggen met één gemeenschappelijk doel: een onderneming zijn die in al haar facetten duurzaamheid nastreeft.”

#Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending