Hoe voorkom je onaangename verrassingen aan het einde van een leasecontract?

Heb je één of meer leasevoertuigen in je wagenpark? Bij het verstrijken van een operationeel leasecontract moet het voertuig in de juiste staat worden teruggegeven, waaruit blijkt dat het met de nodige zorgvuldigheid is beheerd. Als dit niet het geval is, kan de factuur flink oplopen. Hoe kan je deze onverwachte kosten vermijden?

Het ongeduld van de gebruiker om een nieuwe bedrijfswagen in ontvangst te nemen, betekent niet dat hij uit het oog mag verliezen dat de oude eerst in een geschikte staat aan de leasemaatschappij moet worden teruggegeven. De federatie van autoverhuurbedrijven heeft in overleg met schade-experts een norm opgesteld: de Renta-norm. Deze is geenszins bindend, maar de meeste verhuurbedrijven houden zich er wel aan.

1. Het voertuig moet proper zijn!

Een voertuig dient in propere toestand, van binnen en van buiten gepoetst, ingediend te worden. Schoonmaakkosten zullen in voorkomend geval doorgerekend worden.

2. Alle documenten moeten aan boord zijn

Wanneer het voertuig wordt teruggegeven, moet ervoor gezorgd worden dat de volgende documenten aan boord van het voertuig zijn – het ontbreken ervan zal aanleiding geven tot een bijkomende facturatie.

 • Het inschrijvingsbewijs
 • Originele nummerplaat (op het voertuig)
 • Origineel gelijkvormigheidsattest
 • Onderhoudsboekje of -historiek (indien niet elektronisch)
 • Radiocode en/of radiopaspoort (indien van toepassing)
 • Sleutelpaspoort (indien van toepassing)
 • De groene kaart (indien het voertuig verzekerd is via de leasemaatschappij)

In geval van verlies van een van de eerste vier documenten dient een verklaring van verlies door de politie voorgelegd worden.

3. Uitrusting, accessoires en opties moeten worden meegeleverd

Alle uitrusting, accessoires en opties die in het contract werden opgenomen, dienen zich op het moment van inlevering in werkende staat, zonder beschadiging en zoals origineel geleverd, in of aan het voertuig te bevinden.

Denk aan de twee sleutels en afstandsbedieningen, het gps-systeem, hoofdsteunen, bescherming van de bagage, reservewiel of reparatieset, velgen, eventuele fietsendrager, batterijen en oplaadaccessoires voor elektrische voertuigen, enz.

Als de gebruiker tijdens de looptijd van het contract extra apparatuur heeft toegevoegd, zonder deze in het contract op te nemen, is het beter deze te demonteren of te verwijderen. De verhuurder zal hier namelijk geen vergoeding voor verstrekken. Als de laatste bovendien van mening is dat een uitrustingsstuk een waardeverlies of een veiligheidsprobleem kan veroorzaken, worden de kosten die nodig zijn om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, in rekening gebracht.

Het voertuig kan met winterbanden worden geretourneerd zolang de originele velgen maar met het voertuig worden meegeleverd.

4. Slechte herstellingen

Om ervoor te zorgen dat de waarde van het voertuig behouden blijft, moeten alle carrosserie-, mechanische of andere reparaties worden uitgevoerd door garages of werkplaatsen die door de verhuurder zijn goedgekeurd, zelfs als de reparatiekosten door de huurder worden gedragen.

Onjuist uitgevoerde reparaties (kleurverschillen, stofresten, reparaties met niet-originele onderdelen, montage van banden die niet voldoen aan de wet, etc.) worden niet geaccepteerd en zullen onvermijdelijk resulteren in een factuur om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

5. Geen belettering of autowraps

Ook de belettering, folies, logo’s, … op eender welk deel van het voertuig moeten worden verwijderd zonder sporen na te laten.

6. Aanvaardbare schade

In het algemeen wordt schade die verband houdt met ‘normaal’ gebruik van het voertuig geaccepteerd. Het is beter om een creditcard en een muntstuk van twee euro mee te nemen bij het controleren. Hier is een lijst van deze geaccepteerde schadegevallen:

 • Geschaafde oppervlakken (zonder deuken of scheuren) met een oppervlakte kleiner dan een creditcard (8,5 x 5 cm).
 • De schaafvlakken aan de spiegelkappen mogen niet groter zijn dan een muntstuk van twee euro (25 mm).
 • Lakschade door steenslag op het voorste één derde deel van de motorkap.
 • Krassen kleiner dan 8,5 cm, binnen de maximum aantal grenzen (zie hieronder).
 • Deuken minder dan 2 mm diep en kleiner dan een muntstuk van 2 euro, zonder lakschade.  
 • Sterretjes in de voorruit, buiten het gezichtsveld van de bestuurder, indien geen begin van scheurvorming en niet groter dan een muntstuk van 2 euro.
 • Maximaal één kras (geen barst of vervorming) op velgen of wieldeksels korter dan 8,5 cm of maximaal 1 schaafvlak met een oppervlakte van minder dan 8,5 x 5 cm (creditcard).
 • Afgebladderde verf (niet als gevolg van een aanrijding) op stalen velgen.

Let wel op: het aantal geaccepteerde gebruiksschade per carrosserie-element is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig en de kilometerstand. Zie de onderstaande tabel:

7. Interieurschade

Slijtage of oppervlakkige verkleuring door normaal gebruik op:

 • De pedalen
 • Het stuur
 • De versnellingspook
 • De lendensteun (bestuurderszijde)
 • Oppervlakkige krassen op de bekleding van de kofferbak (de ruimte achter de achterbank) als gevolg van normale belading of ontlading
 • Oppervlakkige krassen op bagagehoezen

8. Alles wat je moet weten over de schade-afrekening

Wat als de schade-afrekening hoger is dan de contractuele franchise? Indien je niet verzekerd bent via de leasemaatschappij, moet je alle schade laten repareren door je verzekeraar voordat het voertuig wordt teruggebracht. Vergeet niet dat je ook in dit geval moet werken met een door de leasemaatschappij erkende reparateur.

Franchises naar aanleiding van een ongeval, gelden per incident. Een schade links aan het voertuig en een schade rechts zijn zelden gevolg van hetzelfde ongeval, in dat geval geldt een franchise per schadegeval. Vaak valt schade aan het interieur niet onder de franchise. Daarnaast is er ook een aangifteplicht om te kunnen genieten van de franchise.

Indien je het niet eens bent met de bedragen die aan het einde van het contract kunnen worden gefactureerd, kan je een tegenexpertise laten uitvoeren bij een erkende deskundige. Op eigen kosten, natuurlijk. Daarom is het misschien beter om bovenstaande adviezen op te volgen…

#Auto #Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending