Jean-Marc Ponteville (D’Ieteren Auto): “Mobility 2025, onze visie op de mobiliteit van morgen”

“We vragen een fair en duidelijk fiscaal kader, dat geharmoniseerd op nationaal vlak. Wij verdedigen ook de idee van een intelligente kilometerheffing en een harmonisatie van de BTW-tarieven om de verschillende vormen van carsharing te bevoordelen.” Dit zijn de woorden van Jean-Marc Ponteville, verantwoordelijke Public Relations voor Volkswagen en Volkswagen Lichte bedrijfsvoertuigen bij D’Ieteren Auto. Hij geeft ons zijn opinie over waar de groep naartoe wil tegen 2025.

“Mobiliteit is meer dan ooit in beweging en staat centraal in alle debatten. Ook bij D’Ieteren Auto wordt hierover nagedacht en het is onze bedoeling om de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren door vlotte, toegankelijke en vooral duurzame mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Op die manier willen we een efficiënte, duurzame en vanzelfsprekende keuze worden, ongeacht het gebruikte transportmiddel.”

“In onze toekomstvisie ‘Horizon 2025’ geven we onze kijk op de ideale mobiliteit. Het gaat om een inclusieve visie waarin alle vervoerswijzen – met inbegrip van de auto – een rol spelen. Met de inzet van al onze medewerkers en onze partners willen we onze activiteiten uitbreiden door diverse vervoersmodi te combineren zodat we multimodale mobiliteit kunnen aanbieden.”

Gelijke fiscaliteit in het hele land

“D’Ieteren Auto ondersteunt de ontwikkeling van alternatieve aandrijvingen zoals CNG of elektriciteit. Tegen 2025 plant de Volkswagen Groep 80 modellen met een dergelijke aandrijfmethode. Momenteel betreuren we de grote verschillen op vlak van fiscaliteit en infrastructuur (tankinfrastructuur, laadstations, enz.) tussen de verschillende regio’s. Dit vertraagt immers de brede verspreiding van nieuwe energieën.”

“Het is tevens noodzakelijk om het huidige accijnssysteem te herzien en daarom pleiten wij voor een duidelijk, duurzaam, rechtvaardig en fiscaal kader dat in het hele land gelijk is.”

“Wij geloven eveneens in een intelligente kilometerheffing voor particuliere auto’s, bedrijfswagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Deze heffing met wel de bestaande belastingen vervangen en kan niet complementair zijn. Tot slot moeten de verschillende lage emissie zones (LEZ) in ons land geharmoniseerd worden omdat de regels nu van stad tot de stad verschillen, wat nefast is voor de weggebruikers.”

Overheid moet meewerken

“In september 2018 lanceerde D’Ieteren het ‘Poppy’-systeem in Antwerpen. We hebben een vloot van 350 ‘zero- of low emission’ auto’s en 25 scooters ter beschikking gesteld in de stad. Momenteel is dit experiment – dat een alternatief wil zijn voor de traditionele mobiliteitsoplossingen – een succes. Poppy lijdt helaas onder de oneerlijke concurrentie met het openbaar vervoer, want daarvoor geldt een BTW-voet van 6% hoewel men op gedeelde mobiliteit 21% BTW betaalt.”

“Daarom pleiten wij voor harmonisatie van de BTW-tarieven om de verschillende deelplatformen te steunen. Bovendien kan de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit alleen efficiënt zijn met de steun van de overheid. Een systeem zoals Poppy valt of staat met de betrokkenheid van de plaatselijke overheden en het mobiliteitsbudget dat zij eraan willen spenderen. In Antwerpen werd dit enkel mogelijk door specifieke en gratis parkeerplaatsen te voorzien.”

Mobility as a service

“D’Ieteren Auto wil actief bijdragen aan een betere mobiliteit voor iedereen via de multimodale Pikaway applicatie. Het is de bedoeling om de gebruiker via een app de beste manier om zich te verplaatsen aan te bieden. Men kan aan de hand van diverse keuzemogelijkheden aangeven op welke manier men wil reizen. Dit systeem is praktisch en innovatief, want het biedt ook een geïntegreerde betaalmethode voor de verschillende mobiliteitsvormen.”

“Om dit systeem goed te laten werken, is het cruciaal dat alle spelers duidelijk met elkaar communiceren. D’Ieteren pleit met deze vernieuwende aanpak voor een wettelijk kader zodat alle spelers op vlak van mobiliteit hun data met elkaar delen.”

Autonome mobiliteit

Onze groep gelooft in de toekomst van de autonome mobiliteit. Tegen 2025 moet de Volkswagen Groep stilaan voertuigen op de weg hebben die autonome mobiliteit op niveau 4 en 5 mogelijk maken. Tegen die tijd hebben we Belgische en Europese wetgeving nodig zodat deze voertuigen kunnen rijden zonder de wet te overtreden.”

“Het is ook belangrijk om de homologatie van prototypes te versoepelen zodat men tests kan uitvoeren met auto’s die verregaand autonoom kunnen rijden op openbare of semi-openbare wegen. Tot slot is D’Ieteren Auto voorstander van de geleidelijke ontwikkeling van bepaalde stedelijke gebieden waarin uitsluitend autonome en elektrische voertuigen worden gebruikt.”

Actieve connectiviteit

“De toekomst van mobiliteit zal volgens ons ook afhankelijk zijn van connectiviteit. Volgens D’Ieteren Auto moet elk voertuig uitgerust zijn met een SIM-kaart zodat de meest uiteenlopende informatie (toestand van het wegdek, gevaren, enz.) in real time met andere auto’s kan gedeeld worden. Ook hier is een wettelijk kader nodig zodat deze data gebruikt kunnen worden door overheidsinstanties, auto-invoerders en uiteraard de automobilisten. Dit vergt de uitrol van het 5G-netwerk dat onbeperkte toegang tot snel internet biedt.”

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Selected FLEET Dealers

Deze lijst omvat uitsluitend de klanten van FLEET Dealers. Wenst u als dealer ook in deze lijst te staan contacteer Patrick Quatennens (patrick.quatennens@effectivemedia.be / 0478 22 23 33), of Chloé Vanden Wyngaerdt (chloe.vandenwyngaerdt@effectivemedia.be / 0472 80 26 25)

Jennes 3190 Boortmeerbeek
Vergotte 8790 Waregem

Selected FLEET Dealers

Deze lijst omvat uitsluitend de klanten van FLEET Dealers. Wenst u als dealer ook in deze lijst te staan contacteer Patrick Quatennens (patrick.quatennens@effectivemedia.be / 0478 22 23 33), of Chloé Vanden Wyngaerdt (chloe.vandenwyngaerdt@effectivemedia.be / 0472 80 26 25)

Jennes 3200 Aarschot

Selected FLEET Dealers

Deze lijst omvat uitsluitend de klanten van FLEET Dealers. Wenst u als dealer ook in deze lijst te staan contacteer Patrick Quatennens (patrick.quatennens@effectivemedia.be / 0478 22 23 33), of Chloé Vanden Wyngaerdt (chloe.vandenwyngaerdt@effectivemedia.be / 0472 80 26 25)

Jennes 1830 Machelen

Selected FLEET Dealers

Deze lijst omvat uitsluitend de klanten van FLEET Dealers. Wenst u als dealer ook in deze lijst te staan contacteer Patrick Quatennens (patrick.quatennens@effectivemedia.be / 0478 22 23 33), of Chloé Vanden Wyngaerdt (chloe.vandenwyngaerdt@effectivemedia.be / 0472 80 26 25)

Jennes 3190 Boortmeerbeek
Vergotte 8790 Waregem
Trending