Kwalitatief schadeherstel? Axial nam de proef op de som!

Wanneer weet je of je met een betrouwbare, kwaliteitsvolle partner samenwerkt? Schadeherstelnetwerk Axial neemt de proef op de som en onderwerpt het eigen netwerk aan een interne audit. FLEET.be sprak met Philippe Bovijn, General Manager van Axial, die ons het hele systeem uitlegt.

FLEET.be: Van waar komt het idee van interne audits?

Philippe Bovijn: “Het idee komt eigenlijk na een aantal gesprekken met leasemaatschappijen, verzekeraars en wagenparkbeheerders. Er werd ons immers al snel duidelijk dat zowat 80% van de eisen die zij stellen voor kwalitatief schadeherstel overeenkomen. Wij zijn dan ook meteen met die informatie aan de slag gegaan en stelden een kwaliteitscontrole samen aan de hand van 10 rubrieken of KPI’s, een soort van interne scan van onze 94 Axial-partners. Axial wil immers meer zijn dan een netwerk van onafhankelijke schadeherstellers die samenwerken uit schaalvoordelen. Wij willen staan voor een gemeenschappelijk kwaliteitslabel, zodat elke klant van Oostende tot Aarlen weet welke service hij mag verwachten wanneer hij zijn auto toevertrouwt aan één van onze partners. Bijkomend voordeel is dat elk van onze vestigingen weet waaraan hij moet voldoen om gecertificeerd partner te worden van leasingmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke meer.”

FLEET.be: Wanneer mogen we de eerste resultaten verwachten?

P.B.: “Tijdens de zomer hebben we reeds een eerste gespreksronde bij onze vestigingen gedaan. Die was vooral verkennend, met de bedoeling bij te sturen waar nodig en onze leden te kunnen vertellen wat ze nodig hebben om te slagen voor de echte audit, waarvan we de resultaten tegen het einde van het jaar zullen kennen.”

P.B.: “Voor ons is het ook heel interessant. Zo zijn we te weten gekomen dat de Axialvestigingen echt wel een goede benchmark zijn binnen het schadeherstel. Maar uiteraard zijn er verbeterpunten, zowel op micro- als op macroniveau. Dat kan gaan van bekendheid met bepaalde technieken tot zelfs het gebruik van sociale media. Want een goede Facebookpagina is ook een dienstverlening, een manier om in contact te komen met de eindklant. Eens we weten wat we kunnen verbeteren, gaan we aan de slag. Gaat het om één of twee vestingen, dan geven we tips over hoe men zich op dat bepaalde onderdeel kan verbeteren, gaat het om een grotere groep, dan organiseren we zelfs vanuit Axial een bijscholing.”

Philippe Bovijn

FLEET.be: Wat gebeurt er met vestigingen die de doelstellingen niet halen?

P.B.: “Die proberen wij via de netwerkmanager te helpen waar nodig. We maken een progressierapport op, dat hen moet helpen die punten bij te schaven waar ze minder op scoorden. En zoals zonet gezegd, kan het ook gebeuren dat we zelf bijscholingen organiseren.”

P.B.: “Voor ons is die jaarlijkse audit een ‘levend’ gegeven, de KPI’s zijn geen vereisten die in steen gebeiteld zijn. Zo staan er in de rubriek ‘Infrastructuur’ vereisten naar laadpalen op de vestiging, jaren geleden lag niemand daarvan wakker. De markt evolueert razendsnel, de vraag van de klant doet dat ook. Met onze interne audits houden we vinger aan de pols bij ons netwerk, zodat zij meteen mee zijn met die nieuwe trends.”

FLEET.be Hoe reageerde het netwerk?

P.B.: “Hoofdzakelijk positief. Veel leden zien dit als een kans om zich te verbeteren. Zij krijgen immers een benchmark voorgeschoteld, waardoor ze weten in welke onderdelen er progressiemarge is, maar natuurlijk ook waar zij tot de betere leerlingen van de klas behoren. En dat kan hun dienstverlening alleen maar ten goede komen. Bovendien ligt er ook een financiële incentive klaar voor de partners die goed scoren.”

FLEET.be: Zijn er speciale vereisten voor de fleet?

P.B.: “Inderdaad, de fleet heeft een belangrijke plaats bij ons. Daarom hebben we een tweedeling: standaard partner en fleet partner, waarbij die laatste een extra controlerubriek krijgt en een hoger percentage moet halen.”

Axialvestigingen die slagen voor de interne audit, krijgen als blijk van erkenning voor hun kwalitatieve dienstverlening een diploma dat zij bijvoorbeeld in de inkom kunnen ophangen. Meer info over het grootste onafhankelijke schadeherstelnetwerk en hun dienstverlening vindt u hier.

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending