Mag ik mijn bedrijfswagen gebruiken wanneer ik ziek ben of tijdkrediet neem?

Het antwoord op deze vraag hangt van het type van schorsing af. En meer bepaald van het feit of je tijdens de beoogde schorsing het recht op loon behoudt. Het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen maakt immers deel uit van het loon en dus moet je de wagen enkel inleveren wanneer de verplichting van je werkgever om loon te betalen, eveneens geschorst is.

Je behoudt dus het recht op het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen:

  • gedurende de jaarlijkse vakantie;
  • tijdens de feestdagen;
  • gedurende de ziektedagen waarvoor je recht hebt op gewaarborgd loon.

Neem je echter een voltijds tijdskrediet of een verlof zonder wedde of ben je langdurig ziek en heb je dus geen recht meer op gewaarborgd loon, dan heeft je werkgever het recht om tijdens deze schorsing de tijdelijke teruggave van de wagen te eisen.

Uiteraard kan je met je werkgever overeenkomen dat je de bedrijfswagen tijdens deze schorsingsperiodes toch verder mag gebruiken, eventueel mits betaling van een vergoeding.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!