Minimum VAA 2021 is (al) gekend

ATN 2021

In de afgelopen jaren kenden we het minimum VAA-bedrag pas in januari. Maar deze keer is het VAA al voor het jaareinde bekend. En het is geïndexeerd op een redelijker manier dan het algemene VAA.

In 2020 bedroeg het minimum VAA € 1.360 euro. Het minimale VAA zal in 2021 slechts licht verhogen en € 1.370 bedragen. De indexering is dus 1%.

(Her)lees:

Zo berekent u het VAA in 2021

Als de bedrijfswagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, zijn de eerste 420 euro van het VAA vrijgesteld van belasting met – in principe – een inhouding aan de bron op de inkomsten.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending