Mobiliteitsvergoeding: de berekening van het VAA wordt forfaitair

Zopas vernamen wij van bronnen dicht bij de onderhandelingstafel rond de mobiliteitsvergoeding (cash for car) dat er last minute een wijziging is opgetreden in het wetsvoorstel dat naar de Raad van State werd gestuurd.

De berekening van het VAA zal daarin niet meer gebeuren volgens de formule die we vandaag voor de bedrijfswagens kennen. Het Voordeel Alle Aard wordt namelijk forfaitair voor werknemers die er voor kiezen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor cash geld.

De formule

De formule voor de berekening van het VAA voor de mobiliteitsvergoeding zal de volgende zijn: (6/7 x de cataloguswaarde van de laatste bedrijfswagen) x 4%.

Er wordt dus geen rekening meer gehouden met de CO2-uitstoot van de laatste bedrijfswagen van de werknemer. Op die manier bevoordeelt de regering de vervanging van grote bedrijfswagens die vaak het meeste CO2 uitstoten. De snelle rekenaars onder jullie hebben al begrepen dat dure wagens die veel CO2 uitstoten het meeste voordeel uit deze financiële maatregel halen.

Laten we er twee voorbeelden bijnemen: een dieselwagen met een kostprijs van 25.000 euro die 105 g CO2/km uitstoot en een andere wagen met dieselmotor die 40.000 euro kost en een emissie van 140 g CO2 heeft.

Voor de eerste wagen wordt het VAA als volgt berekend: 25.000 x [5,5 + ((105 – 87) x 0,1)] % x 6/7  = 1564,29 euro per jaar. Als u deze inruilt voor de mobiliteitsvergoeding betaalt u nog (6/7 x 25.000) x 4 % = 857,14 euro per jaar. Dat is bijna de helft.

Voor de tweede wagen wordt het VAA als volgt berekend: :  40.000 x [5,5 + ((140 – 87) x 0,1)] % x 6/7 = 3.702,86 euro per jaar. Als u deze wagen inruilt, betaalt u nog (6/7 x 40.000) x 4 % = 1.371,43 euro per jaar voor het VAA van uw mobiliteitsvergoeding. Dat is bijna twee derden minder.

Overtuigend ?

Met deze formule geeft de regering zichzelf alvast meer kans (als de Raad van State deze maatregel goedkeurt) om mensen te overtuigen om hun bedrijfswagen in te ruilen.

Maar zelfs als de Raad zijn zegen geeft, is de zaak nog niet rond…

Want er blijft nog een op te lossen probleem op tafel liggen: dat van de mobiliteit.  Wat gebeurt er met de aankoop van een wagen of het gebruik van andere manieren van transport zonder tussenkomst van de werkgever voor het woon-werkverkeer?

Daarnaast zijn er nog heel wat onzekerheden: wat gebeurt er met de mobiliteitsvergoeding in geval van promotie of een verandering van werkgever bijvoorbeeld? En wat met de regelgeving? Die blijft erg complex, zeker aan werkgeverszijde …

Er zijn nog (te) veel onzekerheden en barrières. Enkel de huishoudens met twee inkomens en twee bedrijfswagens kunnen zich wellicht in het verhaal van de mobiliteitsvergoeding vinden. Maar dat is slechts een klein deel van onze bevolking …

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!