N-VA wil cash for car hervormen tot … cafetariaplan

De omstreden mobiliteitsvergoeding, beter gekend als cash for car, werd in januari vernietigd door het Grondwettelijk Hof, maar nu doet de N-VA bij monde van kamerlid Wouter Raskin een opmerkelijk voorstel om dit alternatief voor de bedrijfswagen om te vormen tot een cafetariaplan. Hij wil daarvoor een wetsvoorstel indienen.

Extralegale voordelen in plaats van cash

In dat wetsvoorstel zou het cashvoordeel vervangen worden door een keuzemenu aan extralegale voordelen die de werknemers zelf kunnen samenstellen. Dat systeem bestaat de facto al jaren op bedrijfsniveau maar Raskin wil dat harmoniseren en uniforme regels maken voor alle bedrijven en hun werknemers.

Hoe dat in de praktijk zal ingevuld worden, is volgens Raskin nog voer voor discussie. Een van de redenen waarom cash for car werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof, is het verschil in fiscale behandeling van het loon van werknemers. Dat strookt niet met het gelijkheidsbeginsel.

Het is immers discriminerend voor wie geen bedrijfswagen heeft die hij of zij kan omzetten in loon. Dat zou betekenen dat een alternatief in de vorm van een cafetariaplan voor alle werknemers beschikbaar moet zijn. En dat zou zwaar kunnen wegen op de federale begroting. Daarom moet het voordeel volgens Raskin wel beperkt worden tot 20% van het brutoloon van de werknemer.

#Auto #Business Driver #Legal

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine