Overname LeasePlan door ALD: Ondertekening van de raamovereenkomst

Na de aankondiging van de overname van LeasePlan door ALD op 6 januari 2022, kondigen Société Générale en ALD met de ondertekening van de raamovereenkomst een nieuwe belangrijke mijlpaal aan op weg naar de creatie van een toonaangevende wereldwijde speler in mobiliteit.

De ondertekening door ALD van de raamovereenkomst voor de overname van 100% van LeasePlan op 22 april 2022 volgt op de afronding van het proces van informatie en consultatie van de betrokken ondernemingsraden.

Deze raamovereenkomst is een bindende overeenkomst die de voorwaarden van de transactie zoals die eerder dit jaar bekend zijn gemaakt1 , bevestigt. Het is een belangrijke stap die de partijen in staat stelt de afronding van de transactie voor te bereiden.

Om een succesvolle integratie te verzekeren, hebben ALD en LeasePlan een Integration Management Office (IMO) opgericht, dat werkt aan de voorbereiding van de samenwerking van de twee entiteiten na de afronding van de transactie.

De belangrijkste volgende stappen die moeten leiden tot de afronding van de transactie zijn de registratieprocedures en antitrustzaken.

De afronding van de transactie wordt verwacht tegen eind 2022, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending