Professor Michael Dooms: “Naar een breedgedragen studie”

Dooms-web

Professor Michael Dooms (VUB) coördineert mee de leerstoel “Companies and Sustainable Mobility: The company car debate and beyond” die het Brussels Studies Institute beheert. We vroegen hem om een reactie op de studie van het Federaal Planbureau over de bedrijfswagen.

“Ik heb een coördinerende functie binnen de leerstoel en in die hoedanigheid is het mijn taak om alle betrokken partijen aan bod te laten komen. Dat is net wat in beleidsondersteunende studies tot nog toe zelden of nooit het geval is geweest. Met de onderzoeksleerstoel over bedrijven en duurzame mobiliteit willen we precies stakeholders met verschillende achtergronden en profielen (uit de overheidssector, de industrie, het middenveld, de academische wereld, …) samen laten werken binnen een gemeenschappelijk en gedeeld programma. Doorgaans wordt dit thema ook vanuit één invalshoek benaderd en met één enkele methodologie. Dat zorgt er dan voor dat de cijfers die gebruikt worden vaak gecontesteerd worden: over het aantal bedrijfswagens, over de grootte van de impact, … Een statistische analyse brengt ook maar één of enkele facetten van deze thematiek naar voor. In de onderzoeksleerstoel over duurzame bedrijfsmobiliteit willen we precies verschillende dimensies, invalshoeken en methodes samen brengen en daarbij bijvoorbeeld ook gebruik maken van kwalitatieve methodes en onderzoeksresultaten die inzicht kunnen geven in het mobiliteitsgedrag en de motivaties daarvoor.”

Leerstoel meer dan ooit belangrijk

Professor Dooms benadrukt dat de studie van het Planbureau het belang van de onderzoeksleerstoel over duurzame bedrijfsmobiliteit aantoont: “Er bestaat ondertussen een publiek document ‘call for research’ van de leerstoel . Dat is het eerste formele document van de leerstoel waar minstens 40 personen, vaak als vertegenwoordiger van een grotere organisatie, naar gekeken hebben met een kritische blik. Een hele reeks stakeholders, zowel van overheid, privé, industrie, middenveld, NGO’s, etc.  zijn het erover eens dat een studie die de impact van de bedrijfswagen bekijkt alleen geloofwaardig en nuttig is als alle aspecten aan bod komen. Dat betekent ook dat er voor de start van het onderzoek al een dialoog moet zijn. We gaan de studie van het Planbureau uiteraard meenemen in de hele discussie en bekijken welke nuttige elementen ze omvat. De experten van het Planbureau die de studie hebben uitgevoerd zullen uiteraard ook worden uitgenodigd om hun kennis bij te dragen aan het leerstoel initiatief. Het einddoel moet dan ook precies zijn dat het fenomeen veel breder bekeken wordt dan tot nog toe het geval is geweest.”

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending