Turtelboom: “100.000 groene voertuigen tegen 2020 in Vlaanderen”

Nissan Leaf

De Vlaamse regering heeft besloten om groene voertuigen te promoten en is ambitieus in zijn doelstellingen. Annemie Turtelboom (Open VlD), die bevoegd is voor Energie, wil tegen 2020 niet minder dan 60.500 elektrische en 40.000 CNG-wagens in ons wagenpark krijgen. Dit zou gepaard gaan met investeringen in laadpalen en CNG-stations en ook met een fiscaal beleid dat de aankoop van dergelijke voertuigen aanmoedigt. Het plan zou tegen eind november van dit jaar op poten moeten staan. 

FEBIAC mee aan boord!

De reactie van de Belgische automobielsector is alvast positief. “FEBIAC wil de Vlaamse Regering feliciteren met haar voornemens om schone voertuigen een voetje voor te geven, en wij zullen als sector een partnership aangaan dat maximaal bijdraagt tot het welslagen van deze ambities en doelstellingen”, luidt het bij monde van woordvoerder Joost Kaesemans, directeur communicatie FEBIAC. De federatie lijkt dus op dezelfde golflengte te zitten als de Vlaamse regering. En zeker wat één punt betreft: “FEBIAC is het er ook mee eens dat dit stimuleringsbeleid verscheidene aspecten moet beslaan: niet enkel fiscale incentives om de prijshandicap te compenseren, maar tevens aandacht voor een voldoende dekking wat betreft laad- en tankinfrastructuur voor schone of hernieuwbare brandstoffen. FEBIAC benadrukt voorts de nood aan promotie- en informatiecampagnes en heeft de ambitie om hieraan actief mee te werken, net zoals zij al lange jaren doet, bijvoorbeeld  tijdens de Automobielsalons van Brussel.” 

Momenteel rijden er in Vlaanderen ongeveer 2.000 elektrische en evenveel CNG-voertuigen rond.

 

 

 

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending