U geeft de mobiliteitsvergoeding (cash for car) 3,6/10

We zijn nu tien dagen nadat de mobiliteitsvergoeding (cash for car) werd ingeschreven in het Belgisch staatsblad. Over het mobiliteitsbudget wordt nog gediscussieerd in de schoot van de regering.

Maar wat zou u kiezen ? Het platform BusinessDrivers.be hield een enquête bij de bestuurders van een bedrijfswagen. 473 personen namen de tijd om deze in te vullen. Zie hier de grote conclusies van deze enquête in zeven puntjes. We waarschuwen alvast meteen: de beslissingen die genomen werden of nog op tafel liggen, worden vooral beschouwd als pest en cholera …

1. Handen af van mijn wagen!

Het zal niemand verbazen: meer dan zeven op tien bestuurders overwegen hoegenaamd niet om hun bedrijfswagen van de hand te doen. 17% van de bestuurders denkt er toch over na om die minder intensief te gebruiken.

2. Heel weinig animo voor cash-for-car

Meer dan 80% van de bestuurders van een bedrijfswagen is allergisch voor het idee van een mobiliteitsvergoeding. Eén persoon op tien denkt erover na. En slechts 8,5% kan zich wel in het idee van cash-for-car vinden.

3. Mijn koninkrijk voor een auto!

Los van het feit of ze nu voor of tegen de mobiliteitsvergoeding zijn, gaven de deelnemers toch antwoord op de vraag wat ze alsnog zouden doen met de financiële compensatie die ze voor hun wagen zouden krijgen.

In bijna 70% van de gevallen zouden ze een andere wagen kopen (32% een tweedehandse, 20% een nieuwe en 17% een private lease). Niet eens 7% overweegt met die vergoeding een andere vervoerswijze. Slechts 3,5% zou dat geld gebruiken om zijn koopkracht te verhogen. De rekening is snel gemaakt: zo’n 20% blijft onbeslist of kan zich echt niet in die oplossing inleven.

4. Ook niet echt pro het mobiliteitsbudget

Het oordeel is niet even hard als voor de mobiliteitsvergoeding, maar schitterend zijn de cijfers evenmin: twee derde van de deelnemers aan onze bevraging wil niet van het mobiliteitsbudget weten. 17% is voorstander en 17% denkt erover na.

5. Wagen + mobiliteitsbudget

Ongeacht of ze voor of tegen het mobiliteitsbudget zijn, welke houding zouden de bevraagden aannemen als ze er toch voor zouden kiezen?

Het resultaat is overduidelijk: zowat twee mensen op drie zouden een kleinere wagen combineren met een andere vervoerswijze (fiets/te voet in 44% van de gevallen en openbaar vervoer in 20% van de gevallen). Slechts 5% zou zijn gewoonten grondiger herzien en ervoor kiezen om met de fiets, te voet of per openbaar vervoer naar het werk te gaan.

Er zijn vooral veel mensen (bijna 24%) die het zich niet kunnen voorstellen, waarbij vaak de gebrekkige dienstverlening bij het openbaar vervoer met de vinger wordt gewezen.

6. Mobiliteitsvergoeding: 3,6/10

Dat is het gemiddelde cijfer dat de deelnemers aan onze bevraging geven aan de mobiliteitsvergoeding (cash-for-car). Het is een erg streng oordeel voor het wetsontwerp dat de regering onlangs zowat heeft doorgedrukt.

De 8,5% mensen die de mobiliteitsvergoeding voor zichzelf wel overwegen, geven een mooie score van 7,4/10. Zij die erover nadenken (10%), geven een 6,8 aan cash-for-car.

7. Mobiliteitsbudget: 5,3/10

De bestuurders staan (iets) minder kritisch tegenover het mobiliteitsbudget dan de mobiliteitsvergoeding. Maar met nét het gemiddelde is er geen reden om victorie te kraaien! De hoop bestaat evenwel dat deze maatregel meer bijval zal vinden bij pendelaars. Gewoon omdat deze maatregel niets definitiefs inhoudt.

Zoals u zelf kon lezen, overweegt 17% van de deelnemers aan onze bevraging om voor een mobiliteitsbudget te kiezen. Zij geven het een cijfer van 8,1/10. Wie er nog over nadenkt (ook 17%), geeft een score van 7,2/10.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!