Vergroening Vlaamse autofiscaliteit: hinken op twee gedachten

BMW

De Vlaamse regering heeft zich onlangs ingeschreven in het actieplan “Clean Power for Transport”, dat als doel heeft om het wagenpark op ons territorium te vergroenen. De Vlaamse ministers Annemie Turtelboom (energie) en Joke Schauvliege (milieu) zetten in op een zero emission bonus voor elektrische- en waterstofwagens die geen fijnstof of CO2 uitstoten.

Objectief : ontdieseling van het wagenpark

In Vlaanderen is de BIV al gebaseerde op ecologische parameters maar die zullen nu nog strenger worden. De jaarlijkse verkeerstaks – tot nog toe gebaseerd op de cilinderinhoud en het vermogen van de motor – zal voortaan ook op de uitstoot berekend worden.

“De Vlaamse regering wil met deze maatregel de ‘ontdieseling’ versnellen en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen”, luidt het in een persbericht.

Een bonus tot 5.000 euro in 2016

Concreet zal iedere Vlaming die een elektrisch of waterstofvoertuig koopt, recht hebben op een zero emission bonus. De grootte van de tegemoetkoming zal afhangen van het type voertuig en de prijs met voor 2016 een plafond van 5.000 euro. De jaren daarop wordt de bonus degressief: 4.000 euro in 2017, 3.000 euro in 2018 en 2.000 euro in 2019.

“Het doel is duidelijk om de kloof tussen de prijs van een auto met verbrandingsmotor en die van een elektrisch voertuig te verkleinen”, zegt Annemie Turtelboom. Zij heeft zich voor deze maatregel trouwens geïnspireerd op best practices in bijvoorbeeld Noorwegen.

Ondertussen is het nog wachten op details, maar de Vlaamse regering is van plan om de vernieuwde BIV reeds in januari 2016 in te voeren. De vernieuwde verkeersbelasting zou dan volgen in de eerste maanden van 2015.

Niet voor geleasde bedrijfswagens

De vergroende autofiscaliteit zal niet van toepassing zijn op wagens die in Vlaanderen geleased worden. Volgens Turtelboom is dat alleen zinvol wanneer daarover een akkoord is met de andere regio’s, wat momenteel niet het geval is. Leasingmaatschappijen zouden wegtrekken uit Vlaanderen indien ze plots unilateraal met deze maatregelen zouden geconfronteerd worden. Dat betekent ook dat de bonus voor ecologische voertuigen in Vlaanderen niet aan geleasde voertuigen zal gegeven worden. Zo blijft deze nieuwe groene strategie van de Vlaamse regering toch een beetje op twee gedachten hinken. Een echte doorbraak kan er alleen komen als er in alle regio’s én op federaal vlak aan één zeel wordt getrokken.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois zei vandaag in een reactie aan Belga dat hij de andere gewesten uitnodigt om tot een akkoord te komen rond de materie. Hij benadrukt ook dat het niet klopt dat alle bedrijfswagens uitgesloten zijn van de regeling. “Slechts een derde van de bedrijfswagens is geleased”, merkt hij op.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto