Vincent Van Peteghem: “Een vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget wordt bestudeerd”

Op vragen over het mobiliteitsbudget die twee kamerleden, Malik Ben Achour (PS) en Jef Van den Bergh (CD&V), onlangs stelden in de Commissie Financiën van de Kamer, antwoordde federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (eveneens CD&V): “Een vereenvoudiging van de mobiliteitsbegroting wordt momenteel bestudeerd. Mijn administratie bestudeert ook een uitbreiding naar werknemers die geen bedrijfswagen hebben”.

Jef Van den Bergh voegde daaraan toe: “Als we bepaalde drempels verlagen, kunnen we het mobiliteitsbudget tot een succes maken.e

Voor het aprilnummer van FLEET magazine wordt een uitgebreid dossier over het mobiliteitsbudget voorbereid, met onder meer een lijst van modellen die onder pijler 1 in toegelaten zijn. Ontvang het gratis thuis of op kantoor !

Hij counterde ook de kritiek op de website over het mobiliteitsbudget (mobiliteitsbudget.be), die gezamenlijk wordt beheerd door de FOD Werkgelegenheid, de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en de RSZ.

Malik Ben Achour (PS): Het mobiliteitsbudget, dat de werknemers met een bedrijfswagen de mogelijkheid biedt om voor milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen, geniet nog te weinig bekendheid. De website die bedoeld is om op de vragen van het grote publiek over die regeling te antwoorden helpt echter niet om de doelgroep er warm voor te maken.”

Antwoord van Vincent Van Peteghem: “Ik ben van oordeel dat de website www.mobiliteitsbudget.be een volledig en juist overzicht geeft van de regeling. Het beheer van die site valt onder de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Werk. Ik denk niet dat de communicatie verklaart waarom er zo weinig gebruik gemaakt wordt van het systeem, dat complex is. Uit de FAQ’s kunnen we een aantal voorstellen afleiden die nodig zijn om het systeem te vereenvoudigen. Mits er goed over gecommuniceerd wordt, kan dat ertoe leiden dat dit een succesverhaal wordt. Het punt in het regeerakkoord over het mobiliteitsbudget voor loontrekkers die geen recht hebben op een dienstwagen is nog in studie. Een vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget wordt momenteel bestudeerd. Mijn administratie onderzoekt ook een uitbreiding naar werknemers zonder bedrijfswagen.”

#Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending